Jeg føler meg nesten litt forpliktet til å sende inn noen ord om prosessen i jernbanesaken ettersom jeg var svært aktiv i perioden 1995 til 99 som ordfører og også de senere årene som kommunestyremedlem. Jeg forble kommunens talsmann i en viktig tid for saken.

Jeg arbeidet kun med politiske argumenter. Da jeg tiltrådte som ordfører hadde man i Moss vært i full gang med å utrede og ta bestemmelsene om trasevalg også i Rygge. Moss kommune hadde gjort en alvorlig tabbe ved at Rygge ikke var invitert med i prosessen, og planen 2B ble vedtatt i Moss. Jeg er litt usikker på hva man skulle kalle det at nabokommunen ikke ble tatt med som part. Men verken fylkeskommunen eller Fylkesmannen kommenterte det da de godkjente 2B. La meg si det pent – det ble et sabla leven i Rygge. Vi lanserte Langtunnelalternativet, men det blåste man i Moss og Jernbanedirektøren Ueland likte ikke stasjon i fjell selv om Nasjonalteateret stasjon var i fjell og var ferdig på denne tiden og flere andre steder. Rygge fremmet da en innsigelse på planen. Vi skjønte at Moss var låst i sitt vedtak så vi forlangte bare at Langtunnelen skulle konsekvens utredes så grundig at resultatet kunne sammenliknes med 2B. Rygge fikk løfte om at Langtunnelen skulle konsekvens utredes og i kommunestyret ble man så enige om at siden vi har fått dette løftet kan vi gå for å godkjenne 2B, men med tunnel til Carlberg for en ny tunnel på Klevberget var helt uaktuell for Rygge. Da innsigelsen ble hevet skjedde det noe som ikke har kommet ut i lyset: Jernbaneverket gjennomførte ikke løfte om konsekvensutredning av Langtunnelen.

Det var omtrent her jeg slapp taket i saken. På den tiden tok de politiske partiene i Moss kontakt med sine respektive partier i Rygge og kommunestyret jekket ned saken. Rygge fikk i alle fall vedtatt at tunnelen skulle gå til Carberg.

Det er mer av interesse fra denne tiden. Det skulle gå en riksvei fra ferja og ut mot E6. I tillegg til bompengemaset om hvor bommene skulle stå foretok man en prisvurdering av tunnelen. Tunnelen ble priset til litt under 300 millioner i 1997 – det var akkurat så lavt at man slapp å konsekvens utrede.

Igjen ble det opprør i Rygge om hvor tunnelutløpet på Årvoll skulle komme, og i prosessen ble det truet fra Moss side om at de kunne la tunnelen komme opp i Varnaveien på Mossesiden. Man kan vel le av dette i dag, men det er mange av de samme som sitter i bystyret ennå og det eneste språk de forstår et stemmetall – om ett år er det valg og jeg vet hvem som får min stemme. Litt havn til sist. Man vil flytte ferjekaia til Feste. Det skal bli spennende å følge dette forslaget.