– Rygge har integrert flyktninger i snart 10 år og det bør vi fortsette med

Åpne dører: – Jeg er lite i tvil om hva Jesus ville gjort om han var ordfører i Rygge, skriver Finn Jensen i sitt tilsvar etter Michael Torps bekymring om flyktninger. Illustrasjonsfoto: jon gran

Åpne dører: – Jeg er lite i tvil om hva Jesus ville gjort om han var ordfører i Rygge, skriver Finn Jensen i sitt tilsvar etter Michael Torps bekymring om flyktninger. Illustrasjonsfoto: jon gran

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt Frp i Rygge har den siste tiden hatt flere uttalelser i MA rundt mottak av flyktninger i Rygge kommune og nye Moss, jf. sak av 28.8.18 og 13.8.18. Rygge kommune begynte å ta imot flyktninger i 2009 etter påtrykk fra mellompartiene og SV. Jeg er stolt over at vi nå nærmer oss 10 års jubileum for denne omdreiningen i politikken, og at vi nå har et godt fungerende mottaks- og integreringsapparat.

Daglig blir vi bombardert med inntrykk fra Syria og krisen i Middelhavet. Skrekk og gru hvis jeg som politiker gjennom over ti år, fortsatt satt hjemme i min Bolia-sofa, vel vitende om at jeg og min kommune ikke løftet en finger for å hjelpe disse menneskene.

Jeg har hatt gleden av å følge noen av de mindreårige flyktningene i Rygge. De jobber nå på eldresenter, på Peppes og på Rema. Jeg sier ikke at det for noen ikke er utfordringer, men det er det vel for oss alle – unge og gamle – Frp-er og KrFere.

De bidrar inn på områder der vi, både nå og i fremtiden vil trenge hjelp. Jeg snakket f.eks med en som jobbet på et eldresenter. Hun var opptatt av å gi de eldre omsorg, noe hun følte at man ikke fikk så mye tid til å gi på sykehjemmet. Hun var vokst opp i en storfamilie i Eritrea, hvor gamle mor var midtpunktet i familien. Jeg ble berørt av hennes holdning til de eldre. Vi lykkes ikke med alle, men det er som sagt ikke spesielt for flyktninger. Det er vedtatt at nye Moss bl.a. skal være en mangfoldig kommune. Dette betyr mangfold på alle områder – likestilling, kjønnsidentitet, inkludering av personer med nedsatt funksjonshemmede og flyktninger/minoritetsspråklige osv. Det er verdi i mangfoldet – nye ideer, holdninger og kreativitet.

Dessuten er det ikke snakk om oss og dem, men vi. Det viktigste er jo å hjelpe de som er i grenseløs nød. Noen er redd for våre norske verdier – den kristne verdiarven står på spill! Frykt bør generelt ikke være en rettesnor for de verdivalgene vi gjør!.

Da får vi heller se på våre egne verdier. Jeg er lite i tvil om hva Jesus ville gjort om han var ordfører i Rygge. Til sist par ting rundt utspillene fra FrP. For det første at grupper settes opp mot hverandre – at eldre og pleietrengende settes opp mot flyktninger. Det er det ingen grunn til. De fleste får i dag et godt pleie- og omsorgstilbud i kommunen.

Det gjøres en stor innsats både i Moss og Rygge for å gi bostedsløse et hjem. Men heller ikke her lykkes vi med alle!  Jeg tror ikke alle i den nevnte gruppa eldre, hjelpetrengende og bostedsløse er like komfortabel med å bli tatt som gissel av FrP i denne saken!

For det andre at man til stadig snakker ned tjenestetilbudet vi har og som man har vært med å vedta. Vel skal vi være kritiske, men det er en underlig følelse som politiker å være i omstilling med vanskelige valg, for deretter å bli dolket i ryggen av de som var med på vedtaket. Rygge har vært i gjennom en krevende omstilling på levekårsområdet. Vi har, etter at FrP gikk ut av styringsflertallet i 2007 greid å få økonomien på beina. Vi har de siste fem årene gjort endringer slik at vi i dag har kontroll på levekårsbudsjettet og et godt og forsvarlig botilbud. I den siste saken om tomme omsorgsboliger på Larkollen, så vil jeg jo prinsipielt si at rådmannen bør ha visse fullmakter til midlertidig å omdisponere disse for en periode. Det hadde vel ikke blitt kritisert om de ble brukt til andre grupper.

Det er jo også – om man skulle tenke økonomi i dette – verdifullt for kommunekassa å få nettobesparelser fra overføringer fra IMDI ved bruk bruk av egne boliger, enn at man skulle gå ut på et rådyrt leiemarked. Når det gjelder flytting av beboere så har det for mange av de det gjelder, pårørende, ansatte og politikere vært en vanskelig sak, men som har gått seg til for de fleste.

Nå er det jo, ser det ut til, ikke noe problem for FrP å få spalteplass for sine utspill.

Men forvaltningsloven burde også gjelde for journalister – saker bør belyses og ikke bare utbasoneres i media fra pr-kåte politikere! Det skaper unødig bekymring og lite opplyste debatter.

LES OGSÅ:

Far i Rygge reagerer på Frp-utspill om flyktningboliger

Fraflyttede omsorgsboliger i Rygge blir flyktningboliger 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags