Gjengs leie – ei fattigdomsfelle

Lite for noen, mye for andre: Leiekostnader rammer ulikt. foto: espen vinje

Lite for noen, mye for andre: Leiekostnader rammer ulikt. foto: espen vinje

Av
DEL

DEBATTJeg viser til saken med leiekostnadene for Rapid Athene Moss, en lokal idrettsklubb med vekt på barne- og ungdomsfotball og satsing på å dra i gang et damelag i divisjonssystemet. Klubben vurderer å trappe ned virksomheten på grunn av et krav om årlig husleie fra Moss kommunale Eiendomsselskap på ca. kr 200 000.

Rødt forsøkte å ta dette opp under eventuelt på møtet i Skole-, Oppvekst- og kulturutvalget den 28.01.19, men dette ble avvist av utvalgsleder fordi henvendelsen om bistand var kommet til Rødt og ikke til utvalgsleder.

Rødt tok deretter opp saken under eventuelt i formannskapet den 12.02.19. Et samlet formannskap uttrykte bekymring for den likvide situasjonen i Rapid Athene, og ordfører ba rådmannen føre opp saken om husleie til Rapid Athene som egen sak på neste møte i formannskapet.

I arbeidet med denne saken har Rødt blitt kjent med at flere frivillige organisasjoner sliter med den høye husleia til MK Eiendom. Bystyret har pålagt MK Eiendom å beregne gjengs leie som ofte blir så belastende at frivillige organisasjoner må søke støtte i andre kommunale ordninger for å kunne betjene de høye leiekostnadene.

Rødt er likeledes blitt kjent med at også leietakere med vansker i boligmarkedet og som har fått hjelp fra kommunen til å skaffe bolig, blir avkrevd gjengs leie av MK Eiendom. For manges vedkommende er denne så høy at de må få støtte fra sosialkontoret (NAV) til å betale husleie. Dette gjør det spesielt vanskelig for kommunen å praktisere en ordning med «fra leie til eie.»

Definisjonen på gjengs leie er markedsleie og er tredelt: En del av leien består i betjene selve lånet huseier har opptatt, en del er en beregning av vedlikeholdsutgifter og den tredje delen er en «hyggelig» profitt.

Mine grunngitte spørsmål i bystyrets møte 26.2. til ordfører blir derfor:

- Ser ordføreren det urimelige i at frivillige organisasjoner og folk som sliter i boligmarkedet skal betale markedspris, som er så høy at de må søke hjelp fra andre kommunale ordninger for å betale leiekostnadene?

- Mener ordfører at det er riktig av bystyret å pålegge MK Eiendom å bruke gjengs leie?

- Vil ordføreren ta initiativet til en annen beregningsmåte av husleie fra MK Eiendom, for så vel frivillige organisasjoner som til fattige enslige og familier med vansker i boligmarkedet?

LES OGSÅ:

Vil se på kostnadene til idrettslagene: – Det synes jeg er veldig positivt

Kommunen snur: Moss IL slipper å betale 100.000 kroner

Idrettsrådet i Moss: – Tror saken om husleiepriser er mer sammensatt

– Nå må bystyret ta stilling til om det skal være gjengs leie

– Det er tydelig at Moss kommune favoriserer noen klubber 

Nytt herrelag føler seg dårlig behandlet av Moss kommune

Nå må MFK fram med hammeren for å få ferdig ny brakke 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags