Like sikkert som at sommer blir til høst er FpU igjen i media med et ønske om et såkalt innvandringsstopp til Østfold. Selv om Fremskrittspartiet sitter i regjering med både med finansminister, justisminister og innvandringsminister som praktisk talt gir dem et lovlig mandat til innvandringsstopp i Norge har de ikke gjort det, og det ligger en grunn til det.

For å avblåse første fakta feil Ole Martin Johansen skriver i sitt leserinnlegg, vil jeg sitere Ole Martin «Vi må for all del forhindre at nye Moss får de samme problemene som Fredrikstad og Oslo har. Det er utrolig viktig at vi forebygger mot og unngår en tilvekst til radikal islam. Det gjør vi på en best måte ved å bosette færre innvandrere,» IMDi (integrerings og mangfolds direktoratet) har gitt skryt til Moss kommune med det vellykkede toårige introduksjonsprogrammet kommunen tilbyr flyktninger. Tiltaket «jobbsjansen» som får unge innvandrere ut i arbeid hadde en måloppnåelse på 100% skriver dagsavisen i Moss. Statistikken tyder på at Moss kommune virkelig gjennomfører en god integrering.

Gjennom NRKs detektor er det også kjent at den tidligere FrP og Høyreregjeringen samlet sett har gav store kutt av inntekter til kommunene. Strammere økonomi gir dårlige tjenester og det er her vi tydelig ser at Ole Martin er farget av eget parti. Syndebukken er ikke flyktningbarn eller asylsøkere, det er Ole Martins eget parti FrP sammen med Høyre og Venstre som gir kommunene mindre penger som igjen resulterer i at de menneskene som er mest utsatt står i store køer etter bolig og hjelp.

Til syvende og sist er det viktig å ikke glemme viktigheten ved å ha en god innvandringspolitikk. Gode introduksjonsprogrammer i kommunene, en språkopplæring tilpasset alle og et godt inkluderende samfunn. Dette handler om solidaritet, å gi en rettferdig sum av penger, gi kommunen rettferdig sum slik at ressurser tiltrår. Denne solidariteten har ikke regjeringa vist. Tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaug foreslo til og med i 2016 å kutte i språkopplæring.

Og her spiller regjeringspartiet FrP en dobbeltrolle. De kutter i tiltak for god integrering for deretter å legge skylden på kommunene rundt om i landet. Foreldreløse asylbarn, fedre og mødre på konstant jakt etter arbeid trenger ikke mer av FrPs tiltaksløse pølsevev. De trenger ansvarsfulle kommuner og politikere som vil gjøre en innsats. Moss og Fredrikstad er av disse kommunene, men de politikerne som vil ta et tak for de som trenger det aller mest, de sitter ikke i regjering i dag.

Vi trenger ikke innvandringsstopp, vi trenger ikke å slutte å være solidariske med våre medmennesker i nød, vi trenger en ny regjering.