Gå til sidens hovedinnhold

Styrker kampen mot useriøse arbeidsgivere

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidstakere skal møte seriøse og trygge arbeidsgivere. Det gjør de fleste av oss, men noen opplever også grov utnyttelse. Det er uakseptabelt og skal bekjempes. Kampen mot useriøse arbeidsgivere styrkes ytterligere i forslag til statsbudsjett 2019.

Gjennom de siste fire årene har arbeidslivskriminalitet for alvor blitt satt på dagsorden. Syv sentre som jobber mot arbeidslivskriminalitet er etablert, med samarbeid mellom NAV, skatteetaten, Arbeidstilsynet og Politiet.

En egen strategi er utarbeidet sammen med partene i arbeidslivet. Det er etablert et godt samarbeid også med andre land, for å sikre at flest mulig av oss møter seriøse og gode arbeidsgivere på jobb.

Omfanget av verdiskaping knyttet til ulovlig virksomhet er anslått til omkring 30 milliarder kroner årlig. Det er et stort beløp. Regjeringens kamp mot disse aktørene er allerede i gang. I 2017 kontrollerte A-krimsentrene 3.400 bedrifter. 481 kriminelle aktører ble fjernet eller fikk sin kapasitet redusert. 61 kriminelle nettverk ble identifisert. Foreløpige vurderinger viser at arbeidskriminalitet ikke lenger øker i omfang. Det er bra, men vi er ikke fornøyd før vi har fått utradert alle useriøse aktører.

Den vanligste formen for arbeidskriminalitet er svart arbeid og svart omsetning. Bruk av stråmenn ved konkurser, profesjonelle medhjelpere og misbruk av offentlige ordninger som arbeidsmarkedstiltak og trygdeytelser ser ut til å være utbredt. Flere skjuler også arbeidskriminalitet bak tilsynelatende lovlige virksomheter.

De kriminelle og useriøse arbeidsgiverne finner stadig flere kreative metoder for å unngå å bli tatt. Arbeidskriminalitet er derfor et område i utvikling og krever kontinuerlig og koordinert myndighetsinnsats. Vi må alltid ligge foran, sikre god og oppdatert kunnskap om hvordan de opererer for å effektivt få satt en stopper for det.

I statsbudsjett for 2019 har regjeringen derfor foreslått å styrke innsatsen ytterligere, med nye 20 millioner.

Arbeidstakere skal møte trygge og seriøse arbeidsgivere. Kampen mot de useriøse og kriminelle vil fortsette med uforminsket styrke. Useriøse arbeidsgivere skal avsløres, stanses og straffes.

Kommentarer til denne saken