Moss kommune har i mange år vært blant de byene i Norge som har bosatt flest flyktninger og innvandrere. For et drøyt år siden ble det presentert tall som viste at rundt en sjettedel av kommunens innbyggere var innvandrere, og tallet er ventet å øke kraftig i årene som kommer. Rygge og Moss skal slå seg sammen 01.01.2020, og FrP mener den nye kommunen bør ta et hvileskjær i mottaket av nye flyktninger, og heller konsentrere seg om å integrere de som allerede er her.

Per dags dato er det mellom 80-100 som står i kø for kommunal bolig i Rygge kommune, og rundt 30 bostedsløse. Dette er innbyggere som allerede bor i kommunen, og Fremskrittspartiet mener det blir feil at kommunen prioriterer å bosette flyktninger når den ikke klarer å gi et tilbud til de som allerede bor her. Vi ønsker ikke å være med på en forskjellsbehandling av innvandrere og de som allerede bor i kommunen, ved at migrantene i realiteten blir prioritert foran kommunens egne innbyggere.

Fredrikstad er en annen kommune i Østfold som har fått erfare hva en feilslått innvandringspolitikk og dårlig integrering kan føre til. «Terrorgata» i Fredrikstad ble i 2014 verdenskjent for å huse flere av de «norske» fremmedkrigerne som dro til Syria for å krige med IS. Dette er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå hvis vi ikke klarer å integrere flyktningene vi tar imot. Vi må for all del forhindre at nye Moss får de samme problemene som Fredrikstad og Oslo har. Det er utrolig viktig at vi forebygger mot og unngår en tilvekst til radikal islam. Det gjør vi på en best måte ved å bosette færre innvandrere, slik at vi kan integrere de som er her godt inn i det norske samfunnet der norske verdier og tradisjoner gjelder.

Tallene for 2017 i Moss viser at flyktninger og familieinnvandrere arbeider langt mindre enn resten av innbyggerne i kommunen. Det var rundt 45 % av disse som var i arbeid i 2017. Tallene for resten av innbyggerne var 61%. Det tyder på at migrantene har blitt for dårlig integrert i det norske samfunnet. I en tid der eldrebølgen er nær, og det blir stadig viktigere å være i arbeid, er det problematisk for den norske økonomien og fremtidens pensjoner at vi bosetter en rekke innvandrere som ikke bidrar til samfunnet like mye som resten av befolkningen.

Det er derfor liten tvil om at nye Moss kommune må si et klart nei til å bosette nye flyktninger. Moss har allerede en høy innvandrerandel av befolkningen, og gjennom statistikk som peker i feil retning, ser vi dessverre tegn på at mange av flyktningene har integrert seg dårlig i det norske samfunnet. Rygge FrP mener derfor at både innvandrerne og den øvrige befolkningen i nye Moss vil ha godt av en innvandringsstopp på ubestemt tid.