En fryd å stå i sprengningskø om dagen

Omfattende: Det jobbes med Fylkesvei 120, og ordfører Kaabbel gleder seg på vegne av innbyggerne i Våler.

Omfattende: Det jobbes med Fylkesvei 120, og ordfører Kaabbel gleder seg på vegne av innbyggerne i Våler. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTDet er en fryd å stå i sprengningsvei-kø langs fylkesvei (fv) 120 gjennom Våler om dagen. Endelig, endelig skjer det!

Gang og sykkelvei langs fylkesvei 120 har vært ønsket i flere tiår og blitt jobbet med på mange forskjellige måter over lang, lang tid.

La meg forklare prosessen og alle faktorer som har spilt en rolle: I min første periode som folkevalgt i 1995, var denne veien et stort tema på grunn av økt trafikkmengde og mange uhell, nestenulykker og ulykker. Ingen visste da, hva vi vet nå rundt økningen av trafikkmengde og andel tungtrafikk. Heller visste vi lite om hvor stor befolkningsvekst vi kom til å få i Våler og i fylket som helhet. Trafikkmengden har økt enormt – nesten ingen tør å gå eller sykle langs veien slik den er nå.

I slutten av perioden 2007–2011 fremmet jeg forslag i kommunestyret om at Våler kommune skulle ta kostnaden med å regulere strekningen langs fylkesvei 120 for gang- og sykkelvei. Dette i ren frustrasjon over at ikke Statens vegvesen hadde gjort noe før veien ble overført til fylkeskommunen, og at flere regjeringers krisepakker muligens hadde blitt gjennomført om alt lå til tilrettelagt og klart hos oss i Våler. Veien hadde i 2010 blitt en fylkesvei og vi visste at den ikke lå inne i de første prioriteringene til fylkeskommunen i deres handlingsprogram 2011-2014. Forslaget mitt ble enstemmig vedtatt i kommunestyret og samtidig ga det et signal om hvor viktig denne strekningen var for kommunen og dens innbyggere. Et viktig aspekt er at det i hele prosessen har det vært enstemmighet rundt denne saken i Våler kommune.

Etter flere år med politiske og administrative møter mellom kommune og fylkeskommune, hadde vi et dugnadsmøte i oktober 2016, med flere interessenter – også næringslivet. Der ble det satt ned en komite som skulle se på løsninger for følgende punkter: Kunne vi flytte den planlagte vannledningen (til Våler vannverk) fra nord til sørsiden av veien? Forslag til økonomisk fordeling mellom partene Våler kommune, Våler vannverk og Østfold fylkeskommune. Dette møtet resulterte i at ble sendt søknad til fylkeskommunen før jul samme år. Fylkeskommunen behandlet søknaden ved første mulighet og i februar 2017 vedtok fylkesutvalget å være med på å finansiere et felles prosjekt med ny vannledning og gang og sykkelvei.

Prosjektet har gått gjennom flere faser. Opprinnelig var det tenkt å kun gjøre grunnarbeidene, samt legge vannledning og gjøre alt grunnarbeid klart til senere asfaltering da uten lyssetting. Prosjektet så på flere alternativer for billigere og enklere løsninger. I utgangspunktet var det strekningen Moss til Våler næringspark og opp til Voldeng-krysset, altså veien til Såner, som var tenkt gjennomført på dette tidspunktet. Fra dette krysset har nemlig Våler vannverk vannledning i dag. Våler kommune fikk overtalt de andre partene i prosjektet til å bli med på å gjøre strekningen litt lengre, altså til innkjøringen til Middagsåsen, men dessverre ikke helt opp til Torsheim som var det opprinnelige målet i denne omgangen.

Saken har vist seg å være mer kompleks enn tidligere trodd, samtidig har prosjektet utviklet seg og nye behov meldt seg. Juss, faglige spørsmål og praktiske løsninger, spørsmål om hvem som skulle være byggherre, anbud, offentlig anskaffelser, grunneiere m.m. Prosess og løsning ble til ved å gi og ta.

Dagens løsning har flere «kinderegg-gleder» i seg. Disse er:

1. Vi får ny vannledning som sikrer vannforsyning, brannvann og legger til rette for utvikling av Våler sentrum (Kirkebygden). I tillegg klargjør den behov ved en utbygging av ny ungdomsskole, dette er folkehelse – helt i tråd med folkehelseplanen fra 2014.

2. Trafikksikkerhet, den binder to av våre nærområder sammen, forhåpentligvis bidrar dette prosjektet til å «tvinge» frem resterende og manglende strekninger langs fv120.

3. Vi er nærmere målet om en sammenhengende sykkelvei gjennom Våler, som også er vedtatt av fylkespolitikerne, og målet: gjennomgående gang – og sykkelvei fra Kirkebygden til Mosseporten!

4. Løsningen som nå er valgt legger til rette for fremtidig boligutbygging, og for fiberløsninger på strekningen – med trekkerør.

5. Den sikrer økt kapasitet for både vann og kloakk for sentrum. Gang- og sykkelveien får nå asfaltdekke og lyssetting, noe som ikke var med i den opprinnelige planen.

Dette har tatt for lang tid, men alt i alt viser det hvor mange flere fordeler og økonomiske gevinster vi kan hente ut av et prosjekt ved å se på samarbeid. Vi må grave kun en gang, og kan dermed oppnå mye mer for innbyggerne og for kommunens bruk av ressurser. De siste avtalene kom på plass for noen dager siden, formannskapet har behandlet finansiering, og vi er i gang!

Dette er en gladsak for hele kommunen – hvor nesten 2/3 av befolkningen etter hvert blir gledelig berørt!

Denne lange listen viser at her har Våler kommune oppnådd mye gjennom fokus, innsats og utholdenhet – og etter ønske om å trekke gode krefter sammen! Dette kommer innbyggerne i Våler til gode. Våler kommune er opptatt av å bidra så målrettet og bra vi kan for at det skal bli bedre å bo, leve og ferdes i Våler hver dag.

Jeg må berømme alle involverte parter. Alle har strukket seg langt og hele tiden forsøkt å finne gode og fornuftige løsninger. Fylkeskommunen har gjort noe de aldri har gjort før, nemlig støttet et prosjekt med å flytte en vannledning. Vannverket har strukket seg langt, grunneierne har vært positive hele veien.

Dette har vært en krevende, og en lærerik prosess for alle involverte. Kommunen har fått økt sin kompetanse, vi utnytter ressursene smart, og innbyggerne blir vinnerne til slutt. Vi gleder oss over at første etappe er i gang og lover å holde trykket oppe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags