Innspill til kommuneplanen

Landkommune: Vestby kommune bør forstå privilegiet det er å bo spredt og omplementere det i planene.

Landkommune: Vestby kommune bør forstå privilegiet det er å bo spredt og omplementere det i planene. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt Det legges opp til et meget ekspansivt boligbyggeprogram i Vestby kommune i neste planperiode. Kommunen forankrer denne planen i 80/2o regelen som i praksis skal bety at 80 prosent av alle boliger skal bygges innenfor kort avstand fra Vestby sentrum. Øvrig vekst på 20 prosent%, skal skje i eksisterende tettsteder med kollektivtilbud. Det synes å være politisk enighet om dette. Imidlertid mangler den forslåtte kommuneplan et engasjement for en bærekraftig plan for bygdene utenfor sentrum.

Vestby ligger i et landdistrikt med betydelig spredt bebyggelse gjennom landbruksvirksomhet, service virksomhet og privatboliger. I forslaget som er lagt ut til høring settes det bom for at bygdene og de virksomheter som er der gis anledning til oppgradering og utvikling i takt med tiden. Det bør gis mulighet for nye boliger «på landet» også. I kommuneplanen for Garder foreslås å tilbakeføre boligområder og enkelttomter til LNF som i nåværende kommuneplan er avsatt til nye boliger. I alt utgjør dette anslagsvis 60 boliger. Det er forståelig at noen områder planlagt for bygging tilbakeføres LNF. At enkelttomter som i lang tid er planlagt bebygget, nå tas ut, er urimelig. Dette gjelder for øvrig i andre områder i kommunen også men jeg redegjør for situasjonen i Garder som jeg kjenner best til. At behovet ikke er stort, vet vi som bor i Garder og ellers i utkanten av tettstedene. I Garder var «reglen» tidligere, dvs. «avtalen» med kommunen, at 3-4 boliger kunne bygges i året. Svært lite ble bygget for ønskene var da, og er nå, beskjedne. Men når noen gjerne vil ha en bolig på landet ut fra nærhet til gården eller stedet de kom fra, dyrehold, friluftsmulighet, familietilknytning o.l. burde kommuneplanen legge forholdene til rette for et slikt mangfold og være mer fleksibel enn hva det legges opp til.

Ikke alle ønsker å bo i et tettsted. En landkommune som Vestby bør også ivareta individuelle behov der dette er mulig og ikke til skade for fellesskapet. De lokale bygdesamfunn skal også ha gode vilkår for at lokale foreninger som for eksempel velforeninger, 4-H, sanitetsforeninger og barnehager skal ha et livskraftig nærmiljø. Ofte hører vi at veimyndighetene ikke ønsker en økning på veinettet og at skoleskyss er dyrt. De som kjenner bygda vet at veinettet har tilstrekkelig kapasitet og også er tilrettelagt for en beskjeden trafikkøkning. Skoleskyss kjøres allerede helkontinuerlig fordi landdistriktet jo er befolket også i dag.

Jeg ber derfor om at det i kommuneplanen innarbeides en større forståelse for at også landdistriktet får anledning til å utvikle seg i takt med tiden. Det er viktig at planavdelingen har resurser med forståelse for bygdeutvikling og fornyelse slik at vi på bygda også får et godt fundament for vårt livsgrunnlag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags