Gratulerer med nasjonaldagen

En av de utvalgte: Varaordfører Ekroll minner om Valentin Sibbern, en av dem som gav landet en grunnlov i maidgene for 206 år siden. Adresse: Eidsvoll.

En av de utvalgte: Varaordfører Ekroll minner om Valentin Sibbern, en av dem som gav landet en grunnlov i maidgene for 206 år siden. Adresse: Eidsvoll.

Av
DEL

17.mai I år blir ikke 17 mai slik vi hadde planlagt. Likevel står vi faktisk mer samlet om denne dagen enn vi har gjort på lenge. Koronakrisen har ført til at vi har samlet oss rundt en gedigen dugnad i vårt samfunn. Vi har stått opp for hverandre, og vi har vist en solidaritet for vårt fellesskap som vi må tilbake til etterkrigstiden for å kunne finne noe tilsvarende.

For 206 år siden i 1814, var det 112 representanter som utarbeidet en ny Grunnlov for et fritt og selvstendig Norge. En av representantene på Eidsvoll disse vårdagene i 1814, var Valentin Christian Wilhelm Sibbern født på Værne kloster i Rygge, Moss i 1779. Han var en av dem som var med å formaliserte de verdiene Norge har i dag og som i ettertid har blitt stående som et grunnlag og et eksempel for demokrati og frihet i store deler av verden. Valentin døde på Carlberg gård 1 .januar 1853.

Gjennom den største krisen siden andre verdenskrig som traff Norge i mars i år, har vi sett viktigheten av å ha et fellesskapet hvor vi støtter opp om hverandre mot den trusselen vi har følt mot familie, venner og borgere av Norge.

Krisen har vist hvor sårbare vi kan være som enkeltindivid. Krisen har vist hvor viktig vårt felles prosjekt, våre felles verdier og vårt demokrati har vært. Krisen har også vist hvor viktig det er at vi står opp for hverandre og kjemper samlet mot de farer som truer. Vi skal derfor sette pris på at våre forfedre har kjempet for det demokrati og den frihet vi har i dag. Valentin Sibbern var både offiser og jurist og forstod nok denne kampen bedre enn mange i sin samtid. Selv om det ikke ble utkjempet kamper med våpen da vår Grunnlov ble etablert, lå truslene om bruk av makt også den gang mot våre gode nasjonale intensjoner. Historien har vist at selvfølgeligheter som frihet, likeverd og demokrati må kjempes for – ikke en gang – men hver eneste dag. Kampen for våre rettigheter tar aldri slutt.

Derfor bør Valentin Sibbern stå som et minne om hvor viktig det er at vi alle engasjerer oss i vårt felles frihets prosjekt. Det er gjennom arbeid mot frihet, likhet og samhold at vi også bygger tillit og relasjoner mellom mennesker. Derfor er det viktig å minnes vår frihet og de som var med å gi oss en Grunnlov som ivaretar våre demokratiske verdier og rettigheter.

Vi har mye å minnes og være takknemlig over.

Jeg ønsker dere alle, borgere av Moss, en riktig god 17 mai feiring!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken