Grensehandelen på dagsturer til utlandet, økte med fire prosent fra 2017 til 2018. Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner.

Dette er 589 millioner kroner mer enn i foregående firekvartalsperiode. Sett fra Akershus er det ingen tvil om at avgiftsøkningen har gjort at en allerede voksende grensehandel skyter ytterligere fart.

For ordens skyld det er ikke negativt at man handler over grensen. Det er med på å bygge ned grenser og er med på å styrke forholdet mellom Sverige og Norge.

Men når det er for store forskjeller mellom norske og svenske avgifter blir det et problem. Økt grensehandel med brus og godteri gir mer hamstring og økt konsum, og undergraver arbeidet med å redusere sukkerinntaket.

Å redusere overforbruk av sukker er et viktig helsepolitisk mål. Dessverre er det slik at differensiering av avgiften på alkoholfri drikke ikke vil redusere grensehandelen og hamstringskjøpene, det vil derimot lavere avgift gjøre. Satsen er blitt for høy, og skaper uønsket adferd.

Det kan virke tilforlatelig å innrette avgiften slik at den differensieres etter sukkerinnhold, men i Danmark og Finland har ikke dette hatt noen som helst innvirkning på forbruksmønsteret. Vi må ta læring av deres erfaring, og lytte til hva bransjen selv sier om hva som skal til for at arbeidet med sukkerreduksjon skal kunne gjenopptas med full kraft.

Nå tvinges bransjen til å fokusere på volumer ut i markedet, for å sikre lønnsomheten. Uforutsigbarhet og svekket lønnsomhet i norsk produksjon gir rask og til dels irreversibel skade, i form av permitteringer og tapte investeringer.

I Akershus berøres faktisk mange hundre arbeidsplasser i produksjon, og tilsvarende i handelen.

Budsjettavtalens vedtak om å øke avgiftene med hhv 42 og 83 prosent var ikke basert på noen utredning. Nå vet vi mer om konsekvensene, og det forplikter.

På samme måte må man ha en kunnskapsbasert tilnærming til effekten av differensiering, jamfør erfaringen fra nære naboland.

Vi trenger at de tar den fysiske grensehandelen på alvor og aksepterer at den veksten er et problem man må se nærmere på.