Gunnarsbybekken: En anke som forventet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTBane NOR gir seg ikke med hensyn til Årefjordbekken (Gunnersbybekken). Landskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkepark tilføyer, selvsagt ikke! Hva annet kan en forvente av et arrogant statsselskap? Ikke nok med det, Bane NOR vet å fortelle at de faktisk er Årefjordbekkens redning, intet mindre! Hør bare på Bane Nors egen argumentasjon: «Vårt mål med tiltakene vil være å etterlate oss bekken og kantvegetasjonen i en bedre miljøtilstand en dagens situasjon» (Moss Avis 23/3-2019). Sagt med andre ord, er det altså først og fremst miljø- og naturvern som er Bane Nors intensjon med Årefjordbekken og Værne Kloster landskapsvernområde for øvrig! For egen del tilføyer vi at Årefjordbekken er bra nok som den er, den!

Som kjent er ordet «miljø» selve løsenet i vår tid. Bare man hekter nevnte moteord på ethvert prosjekt, så er det samme hva saken egentlig dreier seg om. I dette tilfellet utslipp av forurenset vann i en av regionens betydeligste bekkefar. En bekk hvor både praktfull vegetasjon, fugleliv og bekkeørret er en del av det hele. Det er da også derfor Årefjordbekken er fredet som et naturminne, og som før nevnt, er en sentral del av Værne Kloster landskapsvernområde.

Bane NOR kan ha så gode intensjoner og bortforklare så mye de vil, noen garanti for at bekken ikke blir varig skadet, har de ikke gitt. Rent prinsipielt ikke så veldig interessant heller. Bane Nors planer for Årefjordbekken er ganske enkelt ikke noe man gjør med et fredet naturminne. I alle fall hvis man har fnugg av anstendighet!

Bane NOR har allerede fått store dispensasjoner til å valse seg gjennom Værne Kloster landskapsvernområde. Men det er tydeligvis ikke nok der i gården! Vi har, uansett hvor man leder anleggets spillvann, å gjøre med et av de dyreste samferdselsprosjekt i Norge noensinne. Like fullt er Bane NOR frekke nok til å hevde at det blir for dyrt, eller «bærekraftig» for å bruke deres egne ord, å lede spillvannet fra det framtidige anlegget et annet sted enn til Årefjordbekken og Årefjorden!

Ros til Miljøpartiet de grønne (MDG), ved Benedicte Lund og Nina Wagner, for at de er det eneste politiske partiet som så langt har tatt til motmæle mot Bane Nors utslippsplaner! (Moss Avis 28/3-2019). Fra de fleste andre politiske partier i både Moss og Rygge har det så langt, vært dørgende stille og påtakelig stille fra det selverklærte miljøpartiet Venstre! Det er Landskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkeparks spådom at det kommer det fortsatt til å være.

Verdt å merke seg nært et kommunevalg! Ros også til den faglige autoriteten Torodd Hauger! Vi er glade for å ha en kapasitet som ham i vårt nærmiljø. Dessverre tror vi heller ikke denne gangen at verken politikere eller byråkrater lytter til fornuften.

Landskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkepark, oppfordrer på det sterkeste Direktoratet for naturforvaltning til å lytte til Fylkesmannen og å forkaste Bane Nors anke! Som MDGs representant, Benedicte Lund, sier det i Moss Avis: «Vi stoler på Fylkesmannens miljøvernavdeling, de er kloke og faglig sterke.»

I denne saken deler vi helt og holdent MDGs syn. Landskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkepark oppfordrer Direktoratet for naturforvaltning til å se bort ifra Bane Nors angivelige forsikringer om at de skal gjøre bekken bedre enn i dag. Har vi forstått Bane NOR rett, mener man at det altså blir for dyrt å lede spillvannet i et annet leie enn til Årefjordbekken.

Vi ville ikke bli særlig overrasket den dagen Bane NOR vet å fortelle akkurat det samme hvis og når det skal ryddes opp i Årefjordbekken! Den sjansen bør ingen ansvarlig myndighet være villig til å ta!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags