Om Bane NOR og Gunnarsbybekken

GUNNARSBYBEKKEN: Selv om et slag er vunnet, er ikke Jeger- og Fiskerforbundet fremmed for at det kan bli en omkamp.

GUNNARSBYBEKKEN: Selv om et slag er vunnet, er ikke Jeger- og Fiskerforbundet fremmed for at det kan bli en omkamp.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT I forbindelse med høringen på Bane NOR sine planer for ny jernbanetrase Sandbukta-Moss-Såstad sendte Moss og omegn JFF inn et godt innspill vedrørende foreningens arbeid med Gunnarsbybekken og tilstanden der. Det samme ble vist til i innspillet fra FNF Østfold, der vi i NJFF Østfold inngikk som en av organisasjonene som støttet innspillet.

Vi registrerer at Bane NOR nå har fått avslag på sin søknad om utslipp av anleggsvann fra tunneldriving til Gunnarsbybekken, og har lest gjennom avslaget fra Fylkesmannen i sin helhet. Vi registrerer at søknaden om utslipp av dagvann til samme bekk vil bli vurdert senere. Vi antar også at det er anledning for Banenor til å klage på avslaget, eventuelt komme tilbake med en ny søknad med nye opplysninger vedrørende utslipp av anleggsvann fra tunneldriving. Vi regner derfor med at siste ord i saken ikke er sagt, men vil gjerne delta som støttepart til Moss OJFF (fylkeslaget har ansatte, lokalforeningen er basert på frivillighet), så også i evt. korrespondanse i saken som vedrører Moss OJFF.

Vi vil i den sammenheng understreke viktigheten av siste del av innspillet fra Moss OJFF (desember 2018), som dreier seg om avbøtende tiltak i bekken etter utbyggingen.

Bane NOR skriver (tekst fra avslaget til Fylkesmannen) at eventuelle effekter på Gunnarsbybekken vil bli avdekket gjennom oppfølging og overvåkning. Basert på resultatene vil det fortløpende vurderes behov for å iverksette ytterligere avbøtende tiltak og eventuelt kompenserende tiltak/restaureringstiltak.

Jernbanen vil bli bygget, men anleggsarbeidene er midlertidige. Vi mener at det viktigste i saken i fht. ørreten i Gunnarsbybekken er i hvilken tilstand den forlates når Bane NOR er ferdig med anleggsarbeidene. De avbøtende tiltakene som utføres ETTER avsluttet anleggsarbeid er i så måte avgjørende. I den grad Fylkesmannen kan spesifisere tiltak og krav knyttet til dette, vil vi være takknemlige. Herunder rens av gytegrus, påfylling av ny gytegrus (også på nye områder?) og tilplanting av bredden.

LES OGSÅ:

Om Gunnarsbybekken og BaneNOR (Torodd Hauger, debattinnlegg)

Fylkesmannen avslår Bane NORs søknad om utslipp til Gunnarsbybekken

Bekymret for hva Bane Nor vil slippe ut i Gunnarsbybekken

Bekk-guttas hederspris fra Rygge kommune 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags