Frykter «Den tause våren»

Klamrer seg fast: Naturens finmaskede nettverk utfordres av plantevernmidler og annet som kan og vil forrykke det finmaskede systemet.

Klamrer seg fast: Naturens finmaskede nettverk utfordres av plantevernmidler og annet som kan og vil forrykke det finmaskede systemet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkVi har de siste årene fått flere alarmerende forskingsrapporter som viser at bestanden av insekter går ned over hele verden. Årsakene er fortsatt uklare, men de fleste forskere peker på bruken av plantevernmidler.

De verste plantevernmidlene (som DDT) ble forbudt på allerede 70-tallet – og er blitt erstattet av midler som er mer artsspesifikke og som man mente var mindre skadelige for miljøet.

Vi har i dag strenge krav ved godkjenning av nye plantevernmidler og bruken av disse. Jeg har tidligere oppfattet det slik at godkjenningen og bruken av plantevernmidler nå er under god kontroll. Det er jeg ikke lenger så sikker på.

Insektene er navet i økosystemet vårt. De er sentrale for en rekke funksjoner som naturen og vi mennesker er helt avhengige av. Insekter er også viktige for nedbrytning av organisk materiale som møkk, døde dyr og planterester.

Og mange jordbruksvekster er helt avhengige av insekter for pollinering. Færre innsekter betyr mindre avlinger.

Vi har lite forskning på dette feltet her i landet. Men jeg har registrert at også her i Årefjorden er det blitt mindre insekter - spesielt på våren og forsommeren.

Når selja, kirsebær- og villplommetrærne blomstrer tidlig på våren er det nå nesten ikke et insekt å se. Tidligere var det et summende kor av insekter. Det er også færre insektspisende trekkfugler (fluesnappere, sangere, og nattegalen har jeg ikke hørt på mange år). Jeg har flere ganger opplevd at fugleunger dør i fuglekassene mine. Antar at dette skyldes matmangel. Flaggermus har jeg ikke sett på himmelen de siste årene. Det er også blitt mindre svaler.

I Årefjorden er det ikke mangel på trær og blomsterplanter som gir pollen og nektar til flygende insekter. Jeg tør påstå at mattilgangen for insekter er blitt bedre enn da jeg flyttet hit for 30 år siden. Så reduksjon i mattilgangen er neppe årsaken til det er blitt mindre insekter her.

Det er derfor grunn til å sette fokus på bruken av plantevernmidler. Selv om vi i dag har strenge regler for godkjenning og bruk av plantevernmidler, så er det grunn til å spørre om forskere og myndigheter overser eventuelle langsiktige virkninger av godkjente plantevernmidler.

Jeg har hittil ikke vært blant dem som bevisst har valgt økologisk dyrkede jordbruksvarer. Nå innser jeg at min forbrukermakt er den eneste muligheten jeg har for å bidra til å begrense bruken av plantevernmidler. Så jeg vil oppfordre alle som ønsker å bidra til å stoppe nedgangen i insekter å velge økologisk produserte jordbruksvarer.

Den amerikanske biologen Rachel Carson skrev på1960-tallet boken «Den tause våren». I boken beskrev Carson hva hun oppfattet som ødeleggende effekter av plantevernmidler.

Hun mente at om insektene ble utryddet, så kom også fuglene til å dø – og dermed blir våren taus.

Boken ble en vekker og skapte et miljøengasjement hos mange – også hos meg. Nå er boken like aktuell som da den kom ut for 50 år siden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags