Litt om engasjement og ambisjoner for byen vår

Trafikk: – I høst åpnet Vegdirektoratet for å vurdere flytting av ferjeleiet etter at planene om fastforbindelse mellom Moss og Horten ble lagt bort, skriver ordfører Hanne Tollerud. foto: Espen Vinje

Trafikk: – I høst åpnet Vegdirektoratet for å vurdere flytting av ferjeleiet etter at planene om fastforbindelse mellom Moss og Horten ble lagt bort, skriver ordfører Hanne Tollerud. foto: Espen Vinje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTI en kronikk lørdag 1. februar i Moss Avis skrev stortingsrepresentant Tage Pettersen at han etterlyser engasjement og ambisjoner for byen vår og da særlig RV 19.

Engasjerte og ambisiøse politikere, både ordførere og andre folkevalgte, har vi hatt i Moss og jeg er helt bestemt på at det har vi fortsatt. Felles for de politikerne jeg møter, uavhengig parti, er at alle ønsker det beste for byen vår. Så skal det erkjennes at hvilke løsninger som er best er det ikke alltid enighet om. Det ser vi blant folkevalgte og det ser vi blant våre innbyggere.

De store samferdselsprosjektene som jernbane og RV 19 har det vært stor enighet om. Vi vil ha intercity til Moss og vi vil ha en annen løsning på RV 19 enn den som er i dag.

Jernbaneutbyggingen er i gang og stasjonsplassering er vedtatt og dette står et bredt flertall av politikere og partier bak. Det har vært mange og til dels tøffe diskusjoner og demonstrasjoner mot valget av trase og stasjonsplassering. Det har også kommet mange innspill på at innbyggerne burde fått bedre muligheter til å påvirke tidligere i prosessen. Det tror jeg er helt riktig og det vil bli en viktig oppgave framover å sikre mulighet til påvirkning og deltakelse i både store og små prosjekter på et tidlig tidspunkt i prosessene.

Både jernbane og RV 19 er kanskje de største samferdselsprosjektene vi har hatt i denne byen og det har ringvirkninger langt utover vår egen by. Gjennom disse prosjektene legger vi også premisser for videre utvikling lokalt, regionalt og nasjonalt. Samarbeid på tvers av etater og kommuner er avgjørende og gjennom «Samarbeidsavtalen» som er en avtale mellom Rygge, Moss, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen sikrer vi jo nettopp dette.

I 2017 la Statens vegvesen fram en mulighetsstudie som viste at det opprinnelige tiltaket ble langt vanskeligere og langt dyrere å realisere. Det førte til at i tillegg til korridoren mot Mosseporten også ble åpnet for å se etter løsninger i en sørgående korridor mot Årvoll. Bane NOR og Statens vegvesen jobber tett sammen om å finne aktuelle steder der jernbanen og veien kan krysse hverandre.

I høst åpnet Vegdirektoratet for å vurdere flytting av ferjeleiet etter at planene om fastforbindelse mellom Moss og Horten ble lagt bort. Dette gir oss flere muligheter og nå planlegges det ut ifra dette. Ved valg av korridor skal innbyggere, næringsliv og handelsstand kunne komme med innspill og det blir viktig å legge til rette for gode og forutsigbare prosesser.

Mens vi jobber med den langsiktige løsningen jobbes det for fullt med «kortsiktige» tiltak på RV 19. Både den langsiktige og de «kortsiktige» tiltakene er noe av det viktigste vi jobber med i «Samarbeidsavtalen» akkurat nå og en rekke tiltak er beskrevet i tiltaksplanen. Det er blitt arrangert åpent innspillsmøte, møte med næringsliv/handelsstand og nå planlegges et åpent møte hvor alle får mulighet til å komme med store og små innspill når det gjelder tiltaksplanen.

I siste møte i styringsgruppa til «Samarbeidsavtalen» er det flere konkrete tiltak som ble presentert blant annet:

  • Rv19 ved Patterød – jobber med kapasitetsøkende tiltak ved krysset
  • Det etableres en innfartsparkering i området, med kulvert til bussholdeplassen.
  • Det jobbes også med ITS (Intelligente trafikksystemer) på E6. De skal registrere når det er kø
  • Det jobbes med å få på plass en midlertidige bru over kanalen – det er etablert kontakt med Moss kommune for å planlegge tiltaket. Svv har hatt befaring for å plassere en gangbru og vil videre skissere en konkret løsning. Tidsaspektet er i løpet av 2019.
  • Bussholdeplass ved Rådhuset (2019)
  • Få på plass sanntidsinformasjon på bussholdeplasser i løpet av 2019
  • Deleordning på bil/sykkel
  • Samarbeid om kollektivkampanjer (eks Flexibuss)
  • Få til samarbeidstiltak med næringsliv og arbeidsgivere

Dette er noen av tiltakene som det jobbes med.

Ja, vi skulle helt sett at den langsiktige løsningen på RV 19 hadde vært på plass for mange år siden, men det er også slik at RV 19 først kom inn i NTP (nasjonal transport plan) for 2018–2029 og Stortinget satt av 1,1 mrd. kr til dette tiltaket. Midt opp i vår utålmodighet er det i alle fall bra at vi nå ser både mot Mosseporten (nord) og Årvoll (sør).

Vår oppgave nå er å legge til rette for at både unge og eldre i Moss (Moss/Rygge) deltar aktivt i prosessen.

LES OGSÅ:

La oss ta med alt om RV 19, Tage – ikke kun det som høres bra ut

Etterlyser ambisjoner på byens vegne

Riksvei 19: Om å ta ansvar

Nye Moss må effektivisere for 30–40 millioner kroner lenge før avtalt

Broen over Oslofjorden må komme

Åpent brev til Høyres ordførerkandidat 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags