Har vi mistet troen på at toget kan erstatte bilen?

Av
DEL

KRONIKK  Til tross for skyhøye bevilgninger til jernbanen de siste årene står Regjeringens mål for at togene skal gå i rute på stedet hvil. Har de mistet troen på at det er mulig å få på plass et godt togtilbud til pendlerne?

Tusenvis av togpendlere på Østlandet er rammet av forsinkelser omtrent hver eneste dag. I fjor endte punktligheten i rushtid i Oslo S på 80 %. Det betyr at hvert femte tog var forsinket i rushtid. På strekningen Moss-Oslo var bare 72,6 % av togene i rute i morgenrushet. Resten var forsinket eller kansellert.

For neste år lanserer regjeringen et av tidenes største budsjett for jernbane. Det legges penger i potten både til investeringer i vedlikehold og fornying av eksisterende anlegg, og til utbygging av jernbanen. Regjeringen fremhever at budsjettet til jernbanen er doblet siden 2013. Det lover tilsynelatende godt.

Da er det underlig å se at ambisjonene for tilbudet som de reisende skal få ut av pengebruken ikke øker. Skyldes det manglende tro på effekten av investeringene i jernbanen?

Ambisjonene for punktlighet i togtrafikken har vært uendret siden før 2013. Måltallet for punktlighet står bom stille på 90 % til tross for stadig økende investeringer. Dette er et måltall for togtrafikken i hele landet. De siste årene har Jernbanedirektoratet klart målsetningen om 90 % punktlighet fordi det går bra med punktligheten på enkelte strekninger, som Bergen-Arna, Arendalsbanen og Jærbanen. Samtidig har punktligheten i rushtrafikken i Oslo ligget på begredelige 80 % i snitt, og altså enda lavere mellom Moss og Oslo, uten at det går ut over måloppnåelsen på 90 %. Her er det behov for å se på ambisjonen totalt sett – er ett av ti forsinkede tog godt nok? Det er også behov for å vurdere om kravene til punktlighet på den enkelte strekning burde vært utformet annerledes.

NAF har lenge tatt til orde for en pendlergaranti som kan sikre at den enkelte passasjer med månedskort automatisk får kompensasjon dersom togene på sin strekning ikke går når de skal. Sammen med skjerpede krav til punktlighet, kan en slik ordning være med å få opp kvaliteten og gjøre tog mer attraktivt.

For bak satsningen på jernbane ligger et annet politisk mål, nemlig at biltrafikken inn til de store byene ikke skal øke. Da må de gode alternativene til bil være på plass.

Økte bevilgninger til vedlikehold og fornying må følges opp av klare forventninger fra Regjeringen om å se resultater av investeringene i form av et bedre togtilbud. Den tydeligste måten å synligjøre disse forventningene på er å øke målet for punktlighet i togtrafikken.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken