Ulike politiske partier har ulike politiske hovedmål. Felles for de fleste partier er at man ønsker å imøtekomme samfunnets store utfordringer: Utenforskap, barnefattigdom, klimaendringer, digitalisering, demografiendringer, omsorg, innovasjon og verdiskaping. Det finnes neppe noen enkle måter å møte disse utfordringene på. Vi mener hovedfokus må være å legge til rette for at alle skal ha det bra. Menneskets grunnleggende behov drukner ofte i ulike partipolitiske målsettinger og særinteresser om miljø, næring, skole og arbeid. I en tid med stadig raskere endringer mener vi det blir viktigere og viktigere å forstå menneskets helt grunnleggende behov i en ny tid.

Selv om FN mener Norge er et av verdens beste land å bo i, vet vi lite om hvordan folk egentlig har det. Møtes vi? Er vi stolte av oss selv og hvor vi kommer fra? Har vi mange venner? Føler vi trygghet? Ønsker vi å skape verdier for oss selv og fellesskapet? Har vi det gøy? Bekymrer vi oss over at politikerne ikke har løsninger på de store utfordringene?

Lokaldemokratiets viktigste oppgave må være å legge til rette for at alle skal ha det bra. Vi har en genuin tro på at mennesker må ha det bra for at fellesskapet skal fungere. Mennesket må føle frihet for å få eierskap til fellesskapet. Enten man er innenfor eller utenfor arbeidslivet, vil de som har det bra, skape store verdier.

Vi mener verdiskaping er noe mye mer enn betaling av skatt. Vi mener besteforeldre som har det bra, skaper store verdier når de henter i barnehagen og er gode rollemodeller for barna. Vi mener arbeidsledige som engasjerer seg som frivillige, skaper store verdier når de skaper møteplasser for andre. Vi mener landbruket, skolen og helsevesenet skaper enorme verdier uansett hvor mye skatt som betales.

Høyre sier at målet er at Moss Havn skal være et effektivt logistikknutepunkt. Fagforbundet ønsker å bevare arbeidsplassene på havna.

Vi har respekt får målene. Moss har alle forutsetninger for å bli Nordens Rotterdam. Vi kan bli best i Norge på havn. Innseilingen er enkel og veien til tog og E6 er kort. Havnevirksomhet er uten tvil viktig og gir mange positive ringvirkninger. Vi betviler ikke havnesjefens gode analyser om hvilke positive ringvirkninger havna gir. Vårt spørsmål er om Moss Havn gir oss en trygg havn for alle? Møter havna samfunnets utfordringer? Kan utfordringen møtes på en enda bedre måte? Som politisk parti må vi hele tiden vurdere alternative kommunale løsninger. Skal omsorgen være kommunal eller privat? Skal vi bygge ny ungdomsskole eller bevare de gamle? Skal vi satse mer på hjemmebaserte tjenester eller institusjonsplasser? Vi har derfor liten forståelse for partier som ønsker å frede Moss Havn. Hadde havna vært eid og drevet av private, ville styret kontinuerlig vurdert hva som er optimal bruk av eiendommen. Hva gir best avkastning for bedriften på kort og lang sikt? Heldigvis eies havna av kommunen. Det betyr at kommunestyret, altså velgerne, kan bestemme hva som gir best avkastning for oss som skal bo i nye Moss kommune.

Vi mener konteinerhavna i sentrum ikke svarer på de store utfordringene med utenforskap og sosial ulikhet i vår region. Vi tror ikke skaperkraften hos innbyggeren utøses best gjennom økt konteinertrafikk.

Vi står foran et valg. Når vi stiger ut av nye Moss stasjon etter en 29 minutters togtur fra Oslo S, hva ønsker vi? 1) Å se konteinere og trailere overalt? Eller 2) Å nyte utsikten til Færder mens man står midt i en mangfoldig bydel med mange spennende møteplasser, arbeidsplasser og varierte boliger? Mossinger var tidligere stolte av mosselukta, Glassverket og TrioVing. Det ga identitet, arbeidsplasser og kultur. Nå ser vi at stadig flere blir stolte av Verket. Leilighetene selges fort, arbeidsplasser etableres og fine møteplasser gjør folk fornøyd. Kanskje kan ny og moderne havnevirksomhet kombineres med byutvikling, men vi mener byutvikling må være hovedmålet. Havna må tilpasses utviklingen og menneskenes behov.

Kommunens Beliggenhet er unik. Her møter golfstrømmen fra Mexico både Ryggeraaet fra siste istid og den vulkanske Jeløya. Her har det alltid vært vekst og utvikling. Gullsporen er symbolet på det. Rygge kirke er et av landets eldste hus. Landbruket er landets rikeste. Mosseindustrien både er og har vært viktig for Norge. Landskapene er overveldende med lange alleer i et bølgende mykt landskap. Mossefossen og Konvensjonsgården er viktig monumenter. Kulturlivet og galleriene holder verdensklasse. Vi har 100 km med vestvendt kystlinje til Oslofjorden, Vansjø og snart: Fjordbyen Moss. En pulserende moderne grønn by. En by som utnytter sin beliggenhet midt i Norges største arbeidsmarked. En mangfoldig by som stimulerer mennesker til å skape og arbeide. En by med et mangfoldig næringsliv, kulturliv og strandliv. En smart by med færre biler og større fleksibilitet og som bevarer naturverdiene på Jeløy og i Rygge. Vi tror at byutvikling vil gi innbyggerne stolthet og identitet. Vi tror dette er avgjørende for å imøtekomme vår tids store utfordringer. Vi tror faktisk at fine steder med flere møteplasser gir mindre utenforskap og større verdiskaping. Vi vil ha politiske ledere som sier at Moss kan bli verdens beste sted å bo, enten man bor i Øreåsen, Kambo, Årefjorden, Halmstad, Krapfoss, Larkollen, Verket, Fuglevik, Vingparken på Havna eller Jeløy. Det er mulig vi er ute og sykler, men vi liker det.