Forstår helseministeren realitetene?

Kritisk: Senior Norges representant i Østfold. finn Åge Johnsbråten, er lite tilfreds med utviklingen i helsevesenet og ber om tiltak for å unngå at viktige funksjoner styrkes.

Kritisk: Senior Norges representant i Østfold. finn Åge Johnsbråten, er lite tilfreds med utviklingen i helsevesenet og ber om tiltak for å unngå at viktige funksjoner styrkes.

Av
DEL

DEBATTSkipet som ikke kunne synke, Titanic, støtte på et isfjell og sank. Mens båten var i ferd med å synke, satt orkesteret på akterdekket og spilte uanfektet, for full musikk helt til bølgene slukte båten, mannskap og passasjerer.

Slik kan det også se ut for norsk helsevesen. Det foreligger noen tydelige, ubehagelige realiteter som indikerer at norsk helsevesen er på vei mot dypet. Vi kan vanskelig tro at de ansvarlige ledere for helsevesenet ikke ser realitetene, men det kan synes som de ikke tar de til seg, fortrenger virkeligheten og håper at ting «går seg til». Gjøre som strutsen, «stikke hodet i sanden!»

Norsk helsevesen er betydelig underfinansiert. Dette er en hovedårsak til de fleste problemer og mangler som foreligger. Effektivisering og innføring av ny teknologi vil som hovedsak ikke løse dette problemet. Uten en betydelig økning av midlene som blir helsevesenet til del, kommer man ikke videre.

Hvilke realiteter er det så vi sikter til?

  • Regjeringens forsøk med direkte finansiering av drift av sykehjemsmennene i 6 seks forsøkskommuner har gitt det offentlige en formidabel kostnadsøkning – på hele 23 prosent. Dette kan være en indikator på hvor stor underfinansieringen av helsesektoren er. Det dreier seg ikke om småpenger.
  • Norsk helsevesen er underbemannet. Det er for få sykepleiere på sykehjemmene og det forventes en stor mangel på sykepleiere i årene som kommer.
  • De som er i jobb slites ut, ganske enkelt fordi de er for få. De får ikke gjort hele jobben sin og plages av mangel på jobbtilfredshet. De får tid til det mest elementære, men det å gi pasientene omsorg og innhold i livet, får de ikke tid til. Les gjerne rapport fra Røde Kors sin besøkstjeneste. Den er til å gråte av.
  • Når det ikke settes ikke inn vikarer ved sykefravær, gjør presset på dem som er igjen enda større. Det er slikt som kalles en ond sirkel.
  • Pasientene har etter hvert blitt mer krevende. En avdelingssykepleier forteller oss at da hun begynte på sykehjem for 30 år siden, så hadde hun 20 pasienter, en hadde rullestol og 19 gikk. Da hun sluttet 20 år senere hadde hun fortsatt 20 pasienter, men nå var det 19 som hadde rullestol og en gikk!
  • For å få endene til å møtes blir sykepleiere pådyttet forskjellige oppgaver som ikke krever sykepleierkompetanse og som andre burde gjøre.
  • Så meget som 15 prosent av sykepleierne oppgir at de har planer om å slutte i yrket. Skremmende når vi tenker på at sykehjemmene er underbemannet, at det foreligger en stor mangel på sykepleiere, og så vet vi at det kommer til å bli mange flere eldre de nærmeste årene.
  • Vi har her valgt å ikke kommentere behovet for utbygging av sykehjemskapasiteten. Det er også en hovedsak.

Slik vi ser det, er den aller viktigste oppgaven å få bemannet opp sykehjemmene, slik at sykepleierne kan tilbys anstendige arbeidsforhold og at pasientene får den pleie og omsorg de har krav på. Til dette trenges det mye penger og det vil måtte komme til å synes i kostnadsbudsjettene.

Helsesektoren vil komme til å trenge en betydelig større andel av fellesskapets midler, enten de er statlige eller kommunale. Om helsesektoren skal få mer, innebærer det at andre sektorer vil måtte få mindre. Dette krever politisk mot. Vi er spent på om vi har politikere som tør å ta de nødvendige tak. Det er ikke først og fremst slike saker om dette man vinner stemmer på!

Så kunne det være interessant å høre hvilke kommentarer helseminister Høie vil kunne ha!

Kanskje også eldreminister Åse Michaelsen vil ha et ord med i laget!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags