Om eldre og underernæring

Av
DEL

DEBATTMed utgangspunkt i flere undersøkelser mener Helsedirektoratet (ifølge Innstilling nr. 365 til Stortinget i 2016), at mellom 20 og 60 prosent av brukerne i eldreomsorgen er underernærte. Saken har vært kjent i over 16 år.

Problemet har gjentatte ganger vært på den offentlige dagsorden. Storting og regjering har sett på saken, vurdert saken, utredet og laget planer, men fortsatt er underernæring for eldre mennesker, en alvorlig trussel. Hvorfor?

Svært mange syke eldre trenger betydelig hjelp til å spise og det opplyses at svak bemanning fører til at personalet ikke makter eller mangler tid til å gi tilstrekkelig hjelp. Eldre mennesker trenger ro og god tid under måltidet. Kritikken senere år er bl.a. blitt møtt med at «Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny handlingsplan for perioden 2017-2022». (se Innst. nr. 365, St.). På denne måten forskyves saken enda en gang, – denne gang til 2022.

Resultatet er godt kjent: Avmagring, redusert mental funksjon, ustøhet, fallskader, dårlig lungefunksjon, økt infeksjonshyppighet og økt dødelighet

Husk da at dette handler om mennesker som grunnet alder og sykdom allerede er svekket og som har ekstra behov for næringsrik og god ernæring, pluss drikke for å motvirke ytterligere svekkelse og å gjenvinne eller bevare sin helse og livskvalitet. Kjøkkenfunksjonen ved institusjonene er de senere år (primært av økonomiske grunner) blitt sentralisert med storkjøkken. Denne industrialisering av mattilbudet betyr økt standardisering av porsjonene, plastpakking og langvarig lagring, pluss lange transporter (av og til fra vestlandet til østlandet).

Det reises økende kritikk mot nedleggelse av lokale kjøkken på sykehjemmene. Industrialisert og fargeløs mat i plastpakker fremmer neppe appetitten. Flere har nå tatt til orde for å gjenopprette kjøkken ved sykehjemmene og basere matlagingen på kortreiste og næringsrike råvarer, produsert og tilberedt lokalt med individuelle porsjoner, friske farger og nødvendig krydder og matpynt. I tillegg må måltidets personlige opplevelse med hyggelig samvær, matlukt og farger bli en realitet.

Regjeringen har i Meld. St. (2017–2018) om «Leve hele livet», lovet å utrede eget tilskudd til renovering, etablering eller gjenetablering av lokalkjøkken på sykehjem f.o.m. 2020. La oss håpe at ev. tilskudd vil dekke utgiftene fullt ut.!

Rygge Pensjonistforening fokuserer på eldre menneskers ernæring og tar saken opp i sitt første medlemsmøte den 20. mars med foredrag av Kjøkkensjef Bertheussen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags