Sykehusenes arbeidsgiverforening Spekter vil ensidig styre legenes arbeidstid. I stedet for å forhandle og gjøre avtale med de tillitsvalgte slik Arbeidsmiljøloven krever, vil arbeidsgiver avtale arbeidstiden med den enkelte ansatte. I 2016 skal det ikke være et individuelt ansvar å sikre seg mot belastende arbeidstidsordninger.

Akademikernes streik er en konflikt som handler om både arbeidsbelastning og pasientsikkerhet. Derfor angår den oss alle.

Spekters angrep på kollektive avtaler er som hentet fra historietimen om forholdene i arbeidslivet på slutten av 1800-tallet. Før vi fikk arbeidstakerorganisasjoner og kollektive avtaler var det arbeidsgiver som ensidig bestemte over den enkelte ansattes arbeidstid. Suksessen i norsk arbeidsliv forklares ofte med det sterke partssamarbeidet. Nå synes tydeligvis enkelte arbeidsgivere at arbeidstakernes organisasjoner har fått for stor makt i vårt krav om å verne ansatte mot utilbørlig press og tøffe arbeidstidsordninger.

I dag gjelder det legenes arbeidstidsordninger. Tidligere har både politi, lærere og sykepleiere vært utfordret på å akseptere dårligere arbeidstidsordninger for våre medlemmer.

I disse dager trappes streiken opp. Vi forventer at Spekter møter Akademikerne til nye forhandlinger og stiller med en arbeidsgiverpolitikk anno 2016 der samarbeid og kollektive avtaler står i fokus.

Inntil så skjer, støtter vi de streikende legene og Akademikerne.