Tillitsvalgte/ klubben ved Øreåsen barne- og ungdomsskole avd. 1-7, har lest saksframlegg til politikerne i Moss vedrørende forslag til eventuell bruk av Solli skole for Hoppern-elever fra 2017.

Det står også i framlegget at elevene i så fall vil ha behov for bruk av Øreåshallen.

Dette ser ikke klubben problemer med som en eventuell midlertidig løsning.

I tillegg står det at det ved behov kan benyttes lokaler ved Øreåsen skole.

Det ser klubben som helt uakseptabelt.

Øreåsen barne- og ungdomsskole har de siste to skoleårene hatt det midlertidig svært trangbodd etter at Ekholt ungdomsskole flyttet inn pga riving av den skolen/ bygging av nye Rygge ungdomsskole.

Vår 6-10 avdeling har altså inneholdt 6. og 7. trinn fra Øreåsen, samt ungdomstrinnene fra Øreåsen og Ekholt. Tidligere Solli skole har inneholdt 1. til 5. trinn og deler av SFO. Resten av SFO har holdt til i tidligere Klypen barnehage. Alle rom/arealer har til enhver tid vært i bruk innenfor skoletid/ åpningstid

Denne trangboddheten har medført store utfordringer og vært belastende for elever, foreldre og personalet.

Det var med glede og lettelse vi fikk beskjed om at nye Rygge ungdomsskole skal være ferdig til skolestart, slik at den kan flyttes inn i, og Øreåsen kan for første gang samle sine 1. – 7. trinn i et skolebygg med et uteområde tilpasset disse trinnene. Da starter også arbeidet med å samkjøre et personale hvor mange aldri har jobbet sammen.

Klubben ser det som helt utenkelig at ungdomsskoleelever fra Hoppern skal inn i denne skolen for å benytte lokaler.

Tillitsvalgte har også lest svar fra Rygges kommunalsjef på området at en slik løsning aldri har vært tatt opp med ham.