Høyda som ny, kraftfull bydel i Moss

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKHøyda-området anses som en attraktiv bydel å bo i. Den vil bli en helt sentral bydel i den nye kommunen. Det er kort vei til E6 og meget gode bussforbindelser nordover og sørover i fylket. I dette næringsområdet planlegges og bygges det nå et stort antall nye boliger. Med nylig ferdigstilte og planlagte prosjekter vil antall boenheter øke med minst 1500 på 10 år. Denne nye store innflyttingen stiller nye krav til kommunen og grunneiere.

Avlastningsområde eller bydel? I gjeldende kommuneplaner er området Høyda avsatt til avlastningsområde for Moss sentrum. Begrepet har oppstått, og er benyttet, i betydningen avlastning for handel som ikke passer i bysentrum. Med den boligbygging og fortetting vi ser er «avlastningsområde» nå et forfeilet begrep å bruke. Funksjonsmessig oppleves området i dag som en fullverdig bydel i Moss, trolig den største og mest kraftfulle bydel utenfor Moss sentrum. Området bør heretter omtales som bydelen Høyda.

Det er viktig for Høyda å ha et sterkt og levedyktig Moss sentrum. Utviklingen av sentrum med butikker, spisesteder, kultur, mv. må derfor ytterligere styrkes. Alle som bor og flytter til Høyda skal kunne forvente at det de trenger for å kunne leve livene sine på en god måte, finne et variert utvalg av handel, service og tjenester i nærområdet. Dvs ha butikker, kafeer, restauranter og service i «armlengdes» avstand.

Varnaveien og Rabekkgata blir hovedakser i bydelen. Varnaveien bør utvikles til ei bymessige gate med blandet arealbruk, hvor det tilrettelegges godt for sykkel og fotgjengere. Rabekkgata blir også viktig som transportfunksjon med boliger på begge sider. Rabekkgata blir i tillegg en ny boliggate og må få ha bevertnings- og strøksbetjenende næring i 1.etg og boliger i høyden. Gatene må derfor opparbeides som bymessige gateløp med treplanting, og sykkel og fotgjengere gis prioritering.

Melløs er et naturlig område for å utvikle idrett, fortrinnsvis innen fotball og friidrett. Moss Idrettslag er en av byens største idrettsforeninger, og kommunen har 3 godt drevne fotballmiljøer. Muligheten for å drive et aktivt tilbud til barn og unge gjennom hele året er avhengig av et godt tilrettelagt tilbud. Det bør derfor legges en plan for å utvikle Melløsområdet. Et hovedgrep vil være en egen flerbrukshall. Her kan samarbeid med private næringsdrivere være aktuelt.

I en bydel med så mange innbyggere må det finnes en møteplass for sosiale arrangementer. Slikt finnes ikke i dag. Det bør for ytterligere å bygge det gode sosiale miljøet planlegges et åpent uterom hvor folkemøter, konserter, ulike folkemøter og andre sosiale arrangementer kan skje.

Kollektivtransport – Ny pendellinje nord/syd. Moss får et langstrakt sentrum, fra Verket i nord via sentrum og jernbanen til Høyda i sør. Ulike funksjoner vil fylle disse tre områdene, utover det å være steder hvor mange mennesker skal bo. Det viktigste grepet som kan tas nå er å slå fast behovet for en ny nord/syd pendelbuss-forbindelse mellom Verket, Sentrum, Kanalen, Jernbanen og Høyda. Dette vil bli den mest trafikkerte busslinje i Moss.. En forutsetning må være at tilbudet gjøres publikumsvennlig, 10-15 minutters intervaller på ruten vil bidra til dette.

Som sentral bydel i nye Moss vil det være naturlig at kommunen og andre off. virksomheter også har som mål å lokalisere til Høyda funksjoner som er til nytte for innbyggerne. Dette kan gjelde kommunens generelle kontorbehov da Høyda ligger sentralt i forhold til befolkningen i både Moss og Rygge. Ikke alle funksjoner behøver, eller bør, ligge i rådhuset. Høyda kan i tillegg til handel bli området for helse og også den sentrale helsebydelen i Østfold.

Høyda er i en veldig ekspansjon med bygging av mange nye boenheter. Det blir viktig i en slik boligvekst at området skaper et attraktivt bomiljø som tiltrekker seg en variert kjøpergruppe, bestående av både unge førstegangskjøpere, småbarnsfamilier, godt voksne og eldre. Idrettstilbud, helsetjenester, handel, skoler og barnehager i umiddelbar nærhet tilsier at flere generasjoner kan samles her på Høyda. Særlig bør det tilrettelegges for at småbarnsfamilier og deres besteforeldre kan flytte til samme nabolag, og at hverdagen blir kortreist og enkel å organisere.

Høyda Utvikling mener Fremtidens Høyda må bygges bærekraftig med fokus på et variert bomiljø med gode uterom med torg og møteplasser, som vil videreutvikle og forsterke Høyda som en urban bydel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags