Høyre vil ha trygge og gode barnehager

Rune Olsen

Rune Olsen Foto:

Av
DEL

DEBATTHvert eneste år starter tusenvis av barn i barnehage.
Uansett hvor de bor skal de oppleve det trygt og godt. Der skal de bli sett og oppleve at de blir tatt vare på . Barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og skape et godt utgangspunkt når de engang starter på skolen.

For mange barn er barnehagen starten på det første møtet med bokstaver, tall, språk, natur og ikke minst lek og samspill med andre barn. De første leveårene er de aller viktigste for å tilegne seg språk og tallforståelse slik at overgangen til skolen blir enklest mulig.

Barnehage er en del av utdanningsløpet , og det skal ikke være skole. Men stimulering av naturlig nysgjerrighet og læring gjennom lek.
For Høyre er det ingen motsetning mellom lek og læring.
Det viktigste i barnehagen er innholdet og kvaliteten på tilbudet.
Nettopp derfor har Høyre i regjering lagt fram og fått vedtatt en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
I den har vi tydeliggjort at de ansatte også har et ansvar for å forebygge og stoppe utestenging og mobbing.

Høyre har i regjering satset stort på mer kvalitet i barnehagen enn noen tidligere regjering.
I 2019 bruker vi om lag 430 millioner kroner på kompetanse og kvalitet i barnehagene. Det er en dobling siden 2013.
Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.
Høyre har innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen.
Nå skal ingen lenger betale mer enn 6% av inntekten sin til foreldrebetaling i barnehagen, og det er gratis kjernetid for alle to-, tre-, fire-, og femåringer fra lavinntektsfamilier.
I 2018 fikk ca 33.500 familier innvilget gratis kjernetid eller redusert pris.
Det er spesielt viktig at også minoritetsspråklige barn går i barnehage.
Fra 76,8 % i 2013 , økte andelen minoritetsspråklige 1-5 åringer som gikk i barnehage til 81,4% i 2017.

Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet er helt avhengig av de som arbeider der.
Høyre har innført historiens første minstenorm til bemanning i barnehagen.
1 voksen per 3 barn under 3 år, og 1 voksen per 6 barn over 3 år.
I tillegg har Høyre skjerpet kravet til pedagogtetthet.
Dette betyr flere trygge voksne og kvalifiserte ansatte i alle landets barnehager. Dette er en minstenorm og enhver barnehageeier står fritt til å ha flere ansatte enn det normen krever.

Høyre mener at barnehagen skal være en utviklende arbeidsplass.
Derfor er vi opptatt av å styrke kompetansen til de ansatte gjennom etter- og videreutdanning ,samt styrke rekrutteringen til barnehagesektoren.
Det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte.
Samtidig vil Høyre ha klare krav til et godt pedagogisk arbeid og særlig legge vekt på barnas språkutvikling.
Det er en forutsetning for god læring at alle som arbeider i barnehagen snakker norsk.

Høyre er opptatt av mangfold i barnehagesektoren.
Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie.
Dette gjelder størrelse, tema, profil og eierskap.

Nye Moss Kommune har mange flotte barnehager hvor det arbeider dedikerte mennesker som gjør en stor innsats.
Høyre vil gjøre alt for at dette skal fortsette, og vi vil gjøre alt for å gjøre hverdagen bedre for våre barn som går i våre barnehager.
Høyre vil alltid tenke på fleksibilitet og kreativitet.
Og vi er sikre på at jo tidligere vi setter inn ressurser jo større blir gevinsten på lang sikt.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags