23. august skal Moss Høyre velge sin ordførerkandidat

SKREKKBLANDET: Moss Høyres Sissel Rundblad skriver i denne kronikken at det er med skrekkblandet fryd hun ser dagen for Moss Høyres valg av ordførerkandidat nærme seg med stormskritt.

SKREKKBLANDET: Moss Høyres Sissel Rundblad skriver i denne kronikken at det er med skrekkblandet fryd hun ser dagen for Moss Høyres valg av ordførerkandidat nærme seg med stormskritt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattDet er med skrekkblandet fryd jeg ser dagen for Moss Høyres valg av ordførerkandidat nærmer seg med stormskritt - dagen som før sommeren syntes så veldig langt frem. Sommeren 2018 går til historien med sine utallige varmerekorder, og det har vært lett å være tilbakelent og nyte sommervarmen og la valg være valg.

Som gruppeleder i bystyret og tidligere leder av styringsflertallet i Moss, har det vært naturlig for meg å melde meg på i kampen om ordførerkandidatvervet. Jeg var Moss Høyres ordførerkandidat i fjor da Tage ble innvalgt på stortinget, men bystyrets flertall landet som kjent på AP’s kandidat, og vi fikk et maktskifte i byen.

I fjor var det et flertall av bystyrets 39 medlemmer som valgte Moss sin nye ordfører, men i 2019 er det ca. 38.000 (tall fra 2015) velgere som velger hvilket parti og ordførerkandidat de skal stemme på. Moss Høyres medlemmer har derfor en svært viktig oppgave den 23. august for å velge den kandidaten som sammen med et godt valgprogram, skal sørge for borgerlig valgseier.

Jeg har hatt en god læremester i Tage etter å ha jobbet tett opp mot ham siden 2013. Ikke bare har Tage vært en av de beste og mest markerte ordførere byen har hatt, men han har også meget bestemte oppfatninger om hva som kjennetegner en god ordfører - det har han vært vennlig nok å prente inn i hodet mitt - jeg vet derfor hva jeg går til.

I 2017 ble jeg valgt til nestleder i Fellesnemnda, et utvalg som består av Moss og Rygges formannskap. Jeg har deltatt fra de første forhandlingene om kommunesammenbygging kom i stand, til intensjonsavtalen ble signert av de to ordførerne. Nå sitter jeg i den politiske ledelsen som sammen med den administrative, beslutter retning og innhold i (nye) Moss. Dette er en viktig arena for en ordførerkandidat!  

Vi har noen turbulente år bak oss og mange av velgerne har stilt seg uforstående til de samferdselsløsningene vi politikere har valgt. Moss kommune har selvfølgelig fulgt de retningslinjer om offentliggjøring av planer som er pålagt en kommune, men hvilken «normal» innbygger setter seg ned og leser hundrevis av sider i en reguleringsplan? Jernbaneløsningen ble først kjent når media grep tak i saken, og folk fikk innsikt i konsekvensene av vedtaket - velvillig hjulpet av jernbanemotstanden i bystyret.

En av de viktigste konsekvensene, går på å ta vare på menneskene som bor i Nyquistbyen. BaneNOR har et ansvar for at disse beboerne opplever at de blir tatt vare på og behandlet på en anstendig måte. Dersom BaneNOR verken har evne eller anstendighet til det, må vi som politikere kjenne vårt ansvar å sørge for at dette blir tatt tak i! Både for de som skal kjøpe seg eiendom eller må skaffe seg en ny leiekontrakt, er prisene i områdene rundt Nyquistbyen ikke representative for Moss. Det går ikke å bruke «normaltakst» på boliger i et område som har stått og forfalt i mange år i påvente av jernbaneutbyggingen.

Debattklimaet i Moss rundt samferdselssakene har vært alt for krast de siste par årene, og mange har vært forsiktig med å involvere seg. I Høyres bystyregruppe har vi kun hatt et par medlemmer som har deltatt i den offentlige debatten. Innlegg som dessverre har resultert i at Høyre har blitt karakterisert som arrogante og i utakt med sine egne velgere. Som gruppeleder har jeg valgt å tone ned mitt engasjement - debattene har verken vært konstruktive eller ført til økt forståelse mellom frontene.

Tiden der vi latterliggjør våre motstandere er forbi - nå må vi sammen finne ut hvordan den nye Moss skal bli den beste kommunen å bo i.

Hvilke tanker har jeg som ordførerkandidat for Moss Høyre om styringen av den nye kommunen? Vi vet nå at jernbaneløsningen vil stå seg, men det vil komme flere utfordringer for kommunen, også innen samferdsel. Nå må vi gripe muligheten og løse disse utfordringene sammen med innbyggerne i Moss. Den politiske og administrative ledelsen i den nye kommunen har vært på studietur til en kommune i Sverige som har tatt medborgerskap, innbyggerinvolvering og -dialog på alvor. Disse er svært «hotte» ord som ligger i tiden, men jeg vil at Høyre skal fylle disse ordene med mening og innhold - det kommer ikke av seg selv! Upplands Väsby investerer mange millioner årlig på å bygge en kommune som tar innbyggerinvolvering til et helt nytt nivå - slikt blir det gode resultater og fornøyde innbyggere av!

I visjonsarbeidet for (nye) Moss har vi invitert til innbyggermiddag og gjestebud for å få innspill til hvordan den nye kommunen skal se ut. Tilstede var ca. 60 deltakere, som igjen fikk muligheten til å invitere til mindre private gjestebud med samme mål. Detter er bare begynnelsen av hvordan jeg og Høyre ser for oss medborgerskap.

Det ble tidlig avklart at den nye kommunen skulle hete Moss, og kommunevåpenet skulle være Gullsporen. Mange mossinger reagerte kraftig på kråkas skjebne, men jeg tenker at kråka vil bestå i en eller annen form selv om den ikke vil pryde kommunevåpenet vårt.

Verre for mange er det å forholde seg til et nytt kommunenavn. Mange innbyggere i Rygge føler at den lokale identiteten forsvinner med navnet. Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger viser at folk er mest knyttet til det lokale stedsnavnet og ikke nødvendigvis kommunenavnet.  Jeg vil forsikre beboerne i Larkollen, Halmstad og Vang at deres stedstilhørighet etter 1. januar 2020, vil stå sterkere enn noen gang!

Dette forsterkes med intensjonen om et nærmiljøarbeid som skal gi den enkelte innbygger, lag og forening mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter og delta i beslutningsprosesser. Høyre ønsker også å vurdere ulike modeller for nærdemokrati - som for eksempel velforeninger, grendeutvalg eller lignende (sakset fra intensjonsavtalen). Dette for å skape bedre kontakt og mer nærhet mellom befolkningen og kommunens politikere / administrasjon.

Selv har jeg sterke røtter på Ekholt. Jeg er født og oppvokst i Ekholtveien, og mine besteforeldre bodde der til de døde - jeg vil alltid ha mitt hjerte på Ekholt - likeså som jeg antar at de som bor i Larkollen, Halmstad eller Vang vil fortsette å ha sitt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags