Skal alle i Moss ha et godt og verdig liv, må vi ha noe å leve av!

Bidra til nytt liv: Høyre vil støtte en eventuell reetablering av sivil flytrafikk fra Rygge.

Bidra til nytt liv: Høyre vil støtte en eventuell reetablering av sivil flytrafikk fra Rygge. Foto:

Av
DEL

DEBATTFor at nye Moss kommune skal kunne levere gode tjenester til sine innbyggere er vi avhengig av inntekter. Alle de private bedriftene i kommunen vår er med på å sikrer arbeidsplasser og skatteinntekter - penger som igjen kommer alle oss som bor her til gode. I Høyre er vi svært bevisste på at verdier må skapes før de kan fordeles.

Hva gjør vi så for å få bedriftene - gamle og nye, små og store - til å utvikle seg til gode bedrifter med solide og trivelige arbeidsplasser? Erna Solbergs regjering jobber steinhardt for at Norge skal ha bedrifter i verdensklasse: Det gjelder på miljø, forskning og utvikling og skatter og avgifter tilpasset nivåer som våre bedrifter konkurrerer med i andre land.

Hva kan politikerne i Moss gjøre for bedriftene?

Moss Høyre jobber aktivt for at kommunen skal fremstå som attraktiv for bedrifter som ønsker å etablere seg. Vi vil både sørge for å få nye næringsaktører, og beholde dem som allerede er etablert i kommunen. Moss havn er en viktig bidragsyter for et robust og variert næringsliv.

Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) og de ulike næringsforeninger i byen vår er viktige aktører vi lytter til, framsnakker og vil samarbeide med. Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet - som ligger et steinkast fra Moss - representerer noe helt unikt. Vi er veldig heldige som har et topp innovasjons- og forskningsmiljø så nær. Det må benyttes til alles fordel.

Det er lett å glemme at noen må tjene pengene vi politikere skal fordele til viktige og gode formål. Derfor vil jeg som ordfører bruke mye av min tid fremover for å sikre så gode vilkår som mulig for små og store bedrifter. Vi trenger alle sammen og faktisk enda flere! Vi har ambisjoner om at mosseregionen skal være det mest attraktive området her på Østlandet - et område hvor alle typer virksomheter gjerne vil etablere seg!

Jeg, og alle Høyres kandidater på kommunestyrelista, vil sammen gjøre det vi kan for et vekstkraftig «nye» Moss.

Moss Høyre vil:

• Styrke sentrums attraktivitet og sentrumshandelen.

• Legge til rette for flere arbeids- og studieplasser i kommunen i samarbeid med aktuelle utbyggere.

• Tilrettelegge for at kompetansebedrifter, gjerne gründere fra NMBU, etablerer seg i Moss.

• Bevare flest mulige områder med dypvannskai og vurdere hva som er den mest verdiskapende bruken av gamle og nye havnearealer.

• Støtte reetablering av Moss sivile lufthavn, Rygge.

• Sikre at kommunen møter initiativ og investeringsvilje med en aktiv og løsningsorientert holdning.

• Arbeide for at statlige arbeidsplasser flyttes til Moss.

• Støtte oppunder næringslivet i regionen, og sikre forutsigbarhet og et godt servicetilbud.

Et sterkt privat næringsliv må tjene penger. Bare sånn får vi politikere noe å fordele til helse, barn, gamle og skole. Høyre sier JA! til dem son vil etablere seg hos oss. Vi er grunnleggende positive fordi vi er bevisste at det er privat næringsliv som skaper verdiene vi alle er så avhengige av!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags