Forsvarsbudsjettet passerer 60 milliarder!

I LUFTA: Et Bell 412-helikopter fra 339 skvadronen på oppdrag.. Foto: Forsvaret

I LUFTA: Et Bell 412-helikopter fra 339 skvadronen på oppdrag.. Foto: Forsvaret

Av
DEL

Leserbrev Regjeringens nye forslag til forsvarsbudsjett er på hele 61 milliarder kroner. Det er en økning på over 2 milliarder sammenliknet med 2019-budsjettet.

En stor del av økningen går til anskaffelse av nytt materiell. Dette er i tråd med Langtidsplanen for Forsvaret vedtatt i 2016. Det er planen som regjeringen har lagt til grunn for oppbyggingen av Forsvaret, etter årtier med nedbygging.

Første fase har vært å sette i stand det Forsvaret vi har. Etterslepet på vedlikehold, reservedeler, ammunisjon og drivstoff er langt på vei hentet inn. Det øves også mer. Neste fase er nå godt i gang med en omfattende fornyelse av hovedkampsystemene i Forsvaret.

Økt aktivitet fra stormaktene, med skip, fly og ubåter i Nord-Atlanteren, har innvirkning på regjeringens prioriteringer i oppbyggingen av forsvaret av Norge. Det kan være et mål for Russland å få kontroll over norske nærområder i en situasjon med økt militær spenning. Norsk kontroll og overvåkning er helt avgjørende for en god situasjonsforståelse og evnen til håndtere situasjoner som kan oppstå. Om nødvendig sammen med allierte. Derfor kommer kampfly, ubåter, kampfly først i rekken av nyanskaffelser, i tillegg til en allerede dobling av bevilgningene til Etterretningstjenesten.

Statsbudsjettet legger opp til en merkbar styrking av Hæren i Finnmark. Finnmark Landforsvar er gjenopprettet. Et nytt jegerkompani i Sør-Varanger, og en kavaleribataljon i Porsanger er under etablering.

Sjøforsvarets høye aktivitetsnivå i nord vil øke ytterligere i 2020. Regjeringen bevilger penger til oppbygging av en femte besetning for fregattene og en åttende besetning for Ytre Kystvakt. Det bevilges penger til mer seiling for det nye forsyningsskipet KNM Maud. Det gjør at Marinens fregatter kan seile mer. Hæren skal også øve mer til neste år og Luftforsvarets aktivitet fortsetter om lag på samme nivå som i 2019.

Forsvarets samlede aktivitet øker i Nord-Norge og gjenspeiler nordområdenes strategiske betydning for Norge.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.