Høyres tåkelegging

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold, Østfold Sp svarer Høyres Tage Pettersen.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold, Østfold Sp svarer Høyres Tage Pettersen. Foto:

Av
DEL

Leserbrev Stortingsrepresentant Tage Pettersen utfordrer meg med en lang rekke spørsmål i et innlegg i Moss Avis 12. oktober. Spørsmålene er et bevisst forsøk på å få fokus vekk fra Høyres egen politikk og stemmegivning de siste sju årene, og over på spill og taktikkeri.

Jeg tror vi skal være forsiktige med å undervurdere velgerne, derfor er jeg opptatt av politikkens innhold et knapt år før valget framfor å spekulere i ulike sammensetninger. De siste årene har for eksempel vist at bare på dagens Storting har det vært rom for fire forskjellige utgaver av borgerlige regjeringer med ulike partier. Det til tross for at to av partiene før valget var garantister mot å slippe et av de andre partiene inn i regjering. Når da Høyres partner Venstre nylig lanserte ytterligere ett alternativ der MDG inn i varmen hos de borgerlige viser dette hvor meningsløs en slik diskusjon er.

Pettersen er tydelig opptatt av hvilke saker Sp skal ha gjennomslag for, på vegne av Østfold Senterparti kan jeg hvert fall garantere at Viken skal oppløses. En unaturlig geografisk konstruksjon som sentraliserer og skaper avstand skapt av Høyres kompromiss med Venstre og Krf.

Forøvrig kan jeg som svar på Pettersens spørsmål minne om at han og Høyre innførte flypassasjeravgifta som var sterkt medvirkende årsak til at flyplassen på Rygge ble lagt ned, og som i dagens pandemi bidrar til å tynge luftfartsnæringen ytterligere. Denne var Sp imot. Pettersen og Høyre har økt drivstoffprisene i denne stortingsperioden, Sp har vært imot. Pettersen og Høyre har gjort det dyrere å være pendler fra Moss ved å fjerne pendlerfradragene. Sp har vært imot. Pettersen og Høyre har innført et ukritisk mål om 10% vern av skog, Sp vil ta skogen i bruk som klimatiltak. Pettersen og Høyre har bidratt til økt elavgift, og gjør det samme i neste års budsjett, Sp har vært imot.

Som velgerne garantert vet er det «kjøttvekta» som avgjør gjennomslag i Stortinget. Et sterkt Senterpartiet vil gi mer Sp-politikk, ikke mindre. Dessuten er vi nå i ferd med jobbe fram et nytt stortingsprogram for neste periode. Det vil være utgangspunkt for den kontrakten jeg og Senterpartiet inngår med våre velger før valget neste høst.

Jeg kan allerede nå love at det blir en politikk der Viken skal oppløses, der folk skal sikres grunnleggende tilgang til allmenne tjenester som politi, tingretter, trafikkstasjoner, helse og skole. Tjenester som Høyre de siste sju årene hver dag har jobbet for å sentralisere, direkte og indirekte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken