Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen uttaler til Moss Avis at han håper og tror IKEA fortsatt skal bygge varehus i Vestby, og at han synes det er flott at de har varslet en avklaring i desember.

I samme avis presiserer IKEA Norge at fokus på bærekraft og digitalisering gjør at hverdagen ikke er som den var. Det betyr i klartekst at konseptet med store varehus med lager er på vei ut. Dessuten har IKEA kjøpt en tomt til 80 millioner kroner på Deli Skog Næringspark til et nytt sentrallager i Norge.

Vestby MDG har tidligere foreslått at IKEA heller bør bygge butikk i de første etasjene i en av de nye boligblokkene som skal reises i Vestby sentrum. Der kan folk i ro og fred kose seg med IKEAs mange tilbud og vurdere sin bestilling, som kan kjøres hjem til dem fra hovedlageret. Hva skal IKEA da med et varehus med stort lager på Delijordet? Å bygge i en god kornåker i 2019 må dessuten være i strid med IKEAs ambisjoner om å være ledende når det gjelder bærekraft.

Helt siden 2012 har Vestby MDG vært imot Ikeas planer om å bygge varehus på Delijordet. Vi mener Vestby kommune må slutte å gi tillatelser til å bygge ned dyrket mark, i dette tilfellet god kornjord. Vi mener at det er viktig for jordbrukskommunen Vestby å bevare kulturlandskapet rundt sentrum med jorder og gårder, ikke varehus, asfalt og betong. Mellom Vestby sentrum og Vestby kirke går både E6 og jernbanelinjen. På begge sider er det sammenhengende jordbrukslandskap, som både gir oss mat og fred i sjelen.

Vestby MDG vil derfor gå imot alle utbyggingsplaner på Delijordet og andre områder som berører dyrket mark når Vestbys nye kommuneplan skal behandles. Vi mener kommunen må få en nullvisjon for nedbygging av matjord. Det håper vi flere vil være enige i disse tider med global oppvarming og ekstremvær. Norge er sårbart land på grunn av lav selvforsyning av mat.

I de tilfellene hvor klare samfunnsmessige interesser sier at det likevel må bygges på matjord, må det være krav om jordflytting. Kommunestyret vedtok jordflytting for IKEAs tomt på Delijordet ved reguleringen i 2015. Det samme må gjelde hvis kommunestyrets flertall i fremtiden skulle finne på å åpne for mer nedbygging av matjord.

Vestby MDG ønsker IKEA lykke til med den videre planleggingen av konsernets virksomheter i kommunen. Vi føler oss overbevist om at konsernets nye bærekraftstrategi vil gi positive bidrag til et grønnere og mer klima- og miljøvennlig næringsliv i Vestby.