Ikke tull med Riksvei 19!

Av
DEL

KRONIKKNorges Lastebileier-Forbund (NLF) var aktive støtte- og medspillere da Moss kommune, med tidligere Mosseordførere Gretha Kant og Tage Pettersen i spissen, for alvor tok tak i RV 19. «Alle» trodde veien var inne i NTP, men det viste seg ikke å stemme. NLF ble invitert til kamp for RV 19 og jeg var så heldig å være en av flere innledere i en høring på Stortinget. Resultatet ble at dette avgjørende veiprosjektet omsider ble tatt inn i NTP.

Tidligere i denne uken skremte SVV «vannet av oss» ved ikke å ville prioritere veien likevel. Vi var mange som måtte se to ganger i kalenderen for å sjekke om det var 1.april. Det var det ikke og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) aktiverte alle våre kontakter på Stortinget og i regjeringen. For norsk transportbransje vil en nedprioritering av RV 19 få store praktiske og økonomiske konsekvenser.

Fergesambandet Moss – Horten er Norges mest trafikkerte fergesamband. Det er det mange som ikke vet. Denne «riksveien» over fjorden er avgjørende for rask, effektiv og sikker transport av varer på hele Østlandet. Bastø-Fosen har gjort store investeringer i nytt fergemateriell og regulariteten er etter hvert svært god. Veien videre gjennom Moss er derimot helt elendig. Innbyggerne i byen blir til tider sterkt plaget av støy og forurensning og selv om hovedårsaken til dette ikke er fergetrafikken og tungtransporten, så bidrar også denne nødvendige transporten av varer, i betydelig grad til ulempene. Vår bransje sliter i tillegg med stramme tidsfrister, rigide regler for kjøre- og hviletid, samt stadig økende kostnader i bomavgifter, drivstoffkostnader og miljøutgifter.

Når en ny bro over Oslofjorden nå ligger noen generasjoner frem i tid og vi ikke kan anbefale våre medlemsbedrifter å benytte den bratte og ikke-EU godkjente Oslofjordtunellen, så er fergen mellom Moss og Horten eneste reelle alternativ. Hvis man da ikke skal kjøre gjennom Oslo.

Da dukker neste problem opp. Den helt ubrukelige veiløsningen RUNDT hovedstaden. Å skulle kjøre et vogntog fra Moss, via Elvestad til Ytre Enebakk og videre opp til Lillestrøm, på vinterføre, er hasard med liv og gods. Vårt håp, og grunnen til at vi brukte timevis i referansegruppen for ny avlastningsvei rundt hovedstaden, var at vi skulle få på plass en sikker, effektiv, trygg og miljøvennlig løsning rundt Oslo. Vi så for oss at vi skulle kunne frakte gods nærmest sømløst fra Vestfold/Østfold inn i gamle Akershus og opp mot og forbi Lillestrøm. Det ble skissert fine løsninger som ivaretar alle de viktigste elementene jeg pekte på og vi var riktig fornøyd FØR SVVs egen innstilling endelig dukket opp. I deres forslag skal det prioriteres en absolutt minimumsløsning som kun skal fungere som en omkjøringsvei i krisesituasjoner i hovedstaden. Den ivaretar ikke sikkerhet, ikke trygghet for de trafikkerende, ikke økonomien i godstransporten og definitivt ikke miljøet.

Det er alltid viktig å puste med magen når «bomber» som den SVV slapp om RV 19 smeller. Jeg har snakket med flere Stortingspolitikere i ulike komiteer og det er sannsynligvis som vegdirektøren sier, at dette innspillet er basert på prosjektets samfunnsøkonomiske nytte. Det er ikke mange veiprosjekter i Norge som er samfunnsøkonomisk bærekraftige. Festningstunellen i Oslo er ett av dem, men ingen ville drømt om at det fortsatt skulle dundre biler, trikker og lastebiler over rådhusplassen i Oslo?

NLF stiller seg 100 prosent bak ordfører Hanne Tollerud i Moss og bystyret. RV 19 skal IKKE ut av NTP, men forseres.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags