May Hansen er sint! 

Det May Hansen ikke skjønner, er at et regnskap inneholder både en inntekt- og en utgiftsside. Innvandringsregnskap er et ord som føyer seg inn i rekken av negativt ladede ord som venstresiden bruker som en slags hersketeknikk i mangel på gode argumenter.

Høyre ville med dette forslaget kartlegge hvor stor andel av flyktningene i Moss som etter fem år kan forsørge seg selv. Dette er en av parameterne som gir en indikasjon på god integrering.

Som MA helt riktig gjengir i artikkelen, kom ikke forslaget fra undertegnede, men jeg valgte å fremme forslaget på vegne av Høyres gruppe. Jeg personlig mener at en slik utredning ikke fanger opp de som befinner seg i et utdanningsløp – og av den grunn ikke kan forsørge seg selv.

En helt fersk NAV-rapport viser at halvparten av de som mottar sosialhjelp i Norge, er innvandrere. Dette sier noe om at vi er dårlig på integrering både i Moss og resten av landet. En slik utvikling er med på å uthule den velferdsstaten vi kjenner i dag.

Vi politikere har en kjempeutfordring med å integrere flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge. Jeg skulle ønske jeg hadde svaret, men å beholde flyktninger ute i flyktningmottak anser jeg å være den absolutt dårligste måten.

Derfor var det viktig for meg å få Høyres gruppe til å stemme for å bosette 35 flyktninger – det antallet som IMDi anmodet kommunen om å bosette.