Saken om mottak av flyktninger har 35 dessverre fått en trist vending. Det saken egentlig handler om, er at vi skal ta i mot 35 mennesker. Mennesker som har opplevd krig, politisk forfølgelse og terror. Mennesker som har opplevd den ytterste nød, fortvilelse og som har vært på flukt. De har fått opphold i Norge, nå skal de bli vaskeekte mossinger. 34 av bystyrets 39 medlemmer, sa ja til å ta imot 35 mennesker. Noe som kun tilsvare en promille av byens befolkning. Det å få være en av de stemmene er jeg stolt av, vi tar vårt ansvar. Det som er trist å se, er at Høyre faller fra hverandre i saken. Der hvor de tidligere har stått fjellstøtt, har de nå flere representanter som åpenbart er langt ute på høyre fløy. Det hele munnet ut i at de samlet ville ha et regnskap over effekten og kostnadene av flyktningene, etter fem år.

Mennesker skulle bli tall

I et av innleggene Høyre hadde, ble det kostantert at disse flyktningene ikke eier noen ting (veldig observant) og at de bare ville bli en byrde. Konklusjonen var allerede tatt, nå ville man ha bevisene. Det ville i såfall ikke bevist annet enn at vi hadde bommet på integrering. La det ikke være noen tvil, vi har både hjerterom og plass til disse 35 individene i vår by.

Den som redder et menneske, redder hele verden, jødisk sitat.