Med en ny målrettet integreringspolitikk skal tiden fra familier blir bosatt til man kommer i jobb og skoleløp skje raskt.

Vi må tørre å sette krav til både kommunene, lærere, opplæringsprogram og de som skal lære.

I årets statsbudsjett foreslåes det å ta i mot 3000 kvoteflyktninger. Av kvoteflyktningene som skal hentes har Norge valgt å hente barnefamilier.

Fordelene med kvoteflyktninger, kontra asylsøkere, er at vi slipper å bruke tid og penger på å kartlegge hvem de er, og om de har oppfylt kravene til opphold.

Vi vet at dette er mennesker som har flyktet fra krig og elendighet, og vi vet hvem de er. De ønsker seg et hjem, en jobb, utdannelse og trygghet for sine barn. Da må vi sørge for at de får det. Vi må gjøre alt vi kan for at mennesker som vil arbeide, tjene penger og betale skatt får muligheten til det.

FrP har vært en pådriver for at introduksjonsprogrammet skal reformeres der det stilles tydelige krav til resultater. Flere skal få mulighet til å skaffe seg formell kompetanse som en del av introduksjonsordningen.

Gjennom bruk av standardiserte elementer skal det bli enklere for kommunene å tilpasse introduksjonsprogrammet til ulike grupper av deltakerne. Standardiserte elementer kan for eksempel være et tilbud om grunnskoleundervisning, norskopplæring eller foreldreveiledning.

Jeg mener også at vi må bruke de gode tidene til å få flere i jobb for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

Integreringsløftet til regjeringspartiene er et løst for å få flere i jobb. Økt deltakelse er viktig for å sikre økonomisk og sosial bærekraft. Vi må sørge for at alle har like muligheter for å lykkes med jobb og utdanning.

Å starte på bar bakke i et nytt land kan umulig være lett, men vi skal gi mennesker verktøyet for å lykkes, samtidig som vi stiller klare krav.