Nettopp fordi arbeidsplassene i Teleperformance er svært betydningsfulle i Moss, er det lagt ned betydelig innsats for å bevare disse her i byen. Det er blant annet avviklet et ti-talls møter/telefonmøter de siste tre årene med ledelse og tillitsvalgte med dette som formål. I tillegg til Mosseregionens Næringsutvikling AS, har både ordfører, rådmann og NAV vært aktive i denne prosessen helt til det siste. Det er svært beklagelig at det nordiske styret har tatt en strategisk konsernbeslutning om å lokalisere Teleperformance til hovedstedene i de skandinaviske landene. Vi skal gjøre hva vi kan for å bidra til at arbeidsplassene ikke flyttes ut fra vår region, noe vi også gjorde i IDUN-saken i Rygge.