Frels oss fra egenrådige utbyggere og dominerende arkitektur her på øya

Protest: I dette området planlegges omfattende utbygging. Det er det mange som reagerer på.

Protest: I dette området planlegges omfattende utbygging. Det er det mange som reagerer på. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerFor et år siden ble vi presentert for planene om å omregulere og bygge boliger på den gamle tomta til Etac, Fretex og Syrinveien 5, på sørøstre del av Jeløya. Frelsesarmeen er grunneier. Det er en god idé å bygge boliger der. De tomme industrilokalene som står der i dag, er ingen pryd for dette flotte området. Men skal det bygges, så må resultatet være tilpasset områdets egenart og gi noe tilbake til nærmiljøet. Det så vi ikke i planene da, og det ser vi dessverre ikke i de planene som presenteres nå, og som skal behandles i Teknisk Utvalg (TU) 14. mars.

Kommunalsjefen skrev i sin innstilling til TU (teknisk utvalg) høsten 2017 at «Byggehøydene må tilpasses strøket, ... «. Nå har forslagsstillerne lagt fram et nytt forslag for detaljregulering av ovennevnte område. Forslaget viser 119 leiligheter fordelt på konsentrert småhusbebyggelse (3 et.) mot Bråtengata og fire leilighetsbygg/blokker (6 et..). Forslaget innebærer ingen reduksjon i verken utnyttelse, tetthet eller høyde i forhold til «mulighetsstudien» fra 2017. I sin vurdering av det nye forslaget konkluderer kst. kommunalsjef med at «Det foreviste planforslaget viser imidlertid for høy utnyttelse, tetthet og høyder, og bør avvises eller bearbeides.» Rådmannens forslag til vedtak i TU er i samsvar med konklusjonen. Det er bra!

Leder for TU, Tomas Colin Archer, uttalte til Moss Avis i mars 2018 at han hadde merket seg motstanden fra velforeningen, borettslag og naboer og lovet å lytte til dette.

Plan – og bygningsloven gir innbyggerne rett til medvirkning i kommunale planprosesser. Vi oppfordrer nå politikerne i TU til å følge opp den grundige vurderingen og konklusjonen fra egen administrasjon.

Da det første forslaget til utforming ble presentert, ble berørte parter bedt om å gi innspill til planene. Det gjorde vi, og saken ble omtalt i Moss Avis 9., 17. og 22. mars 2018. Siden har det vært helt stille fra utbygger. Nå er det en sak.

I det nye planforslaget har utbygger variert materialvalg, fasader, fargevalg og størrelser, som svar på forrige versjons sterile blokker. For øvrig svarer ikke prosjektet på noe av det som var og er de største innvendingene. I saksframlegget for TU står det at «De store høydene ... er fremmed for området.» og «Administrasjonen ... mener at fem og seks etasjer gir en uønsket høy tetthet.»

Vi trenger en administrasjon og politikere som er villige til å lytte, for utbygger gjør det ikke.

Det nye forslaget er bare marginalt bedre enn det forrige.

Skal dette være måten å gå fram på? Først foreslå et bygg som brer seg langt ut over det maksimale av det som kan tolereres. Deretter utarbeide et nytt forslag med kun kosmetiske forandringer, uten å gjøre noe med det som var hovedinnvendingene fra Søndre Jeløy Vel, nærliggende borettslag og naboer: Dette er for stort og invaderende i et tradisjonelt villastrøk.

Planforslaget har et volum som krever kvartalslekeplass, normalt innen planområdet. Dette er utbyggers ansvar. Utbygger foreslår i stedet å bruke det nærliggende, kommunale friområdet gjennom en utbyggingsavtale med kommunen.

Utbygger forsøker altså å påberope seg at kravet til kvartalslekeplass på tomta/planområdet kan fravikes med henvisning til det nærliggende kommunale friområdet. Dette gir utbygger et handlingsrom for større tetthet, flere leiligheter og flere bygg. Dette er helt uakseptabelt. Vi ønsker ikke at kommunen skal gi fra seg et populært/sentralt friareal til nytte og glede for alle både sommer og vinter i bytte mot høye blokker, stor tetthet og høy utnyttelsesgrad.

Utbygger avviser at det finnes interessekonflikter mellom naboer og prosjektet.

I planbeskrivelsen skriver de «Med unntak av at naboene er opptatt av trafikk- og solforhold avdekket innspill til planprosessen ingen store interessemotsetninger.» Planforslaget forsterker inntrykket av en utbygger som ikke har lyttet til høringsuttalelsene og ikke respekterer våre ønsker om utforming og innpassing i et etablert boområde. Vi ble forespeilet å bli tatt med på råd i prosessen, men utbygger kom aldri tilbake. Det nye forslaget viser 119 leiligheter plassert på tomta, og da tar de ned en etasje i nord og legger på en etasje i sør. For øvrig holder de seg omtrent til det første utkastet med opptil 6 etasjer og med å bygge helt ut til fortauskantene. Vi holdes for narr av en utbygger som åpenbart ikke ønsker å lytte til naboenes og Søndre Jeløy Vel sine innsigelser.

Trafikksituasjonen og det økende presset på Jeløy bekymrer. Flere mennesker og flere biler skaper problemer, både for miljøet og beredskapen. Vi har bare én kanalbru!

Vi er enige i at kommunen må ta grep for å dempe presset. Det er derfor en stor kontrast til den tomteutnyttelsen som er foreslått i dette prosjektet.

Nå er det opp til politikerne. De kan støtte seg til en kompetent administrasjon som har forberedt saken. Det fremlagte forslaget viser tydelig at våre saksbehandlere i kommunen har lest innspillene og kommer dem i møte i sine vurderinger av forslaget. Det er svært gledelig at rådmannens forslag til innstilling konkluderer med avslag, eller omarbeiding. Vi kan rett og slett ikke ha det slik at utbygger insisterer på å bygge slik det passer dem – og altså ikke slik det passer kommunen eller for oss som bor her på øya.

En utbygger som neglisjerer rettledning, rammer og føringer fra kommunen og innspill fra berørte, bør få en entydig og klar tilbakemelding.

Prosjektets uttrykk må føye seg inn i den etablerte småhusbebyggelsen uten å bli ruvende og dominerende, og planen må vise moderasjon m.ht utnyttelse og høyde. Vi mener det er mulig å finne gode kompromisser, men det krever vilje til å lete etter dem og ha en dialog om de gode, omforente løsningene. Dette ser vi ikke spor av i planbeskrivelsen.

Vi forutsetter at politikerne i møtet 14. mars sørger for at utbygger får klar beskjed om at dette ikke er akseptabelt. Våre politikere i TU bør benytte denne anledningen til å sette klare rammer for utbygger, som sikrer at det neste forslaget er mer i samsvar med innspillene i prosessen, og lander på noe som kan berike miljøet og ta vare på omdømmet til utbygger.

LES OGSÅ:

Lover å lytte til naboene: Politiker refser Fretex-tegningene

Frelsesarmeen vil bygge himmelhøyt: Vekker bydelens vrede

Bekymret for beredskapen på Jeløy 

Vil ha spleiselag for ny bru over Kanalen i Moss 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags