Jeløytrafikk og utbygging

Byutvikling: MdG aksepterer bruksendringer for utviklingens beste.

Byutvikling: MdG aksepterer bruksendringer for utviklingens beste.

Av
DEL

DebattI siste møte i Teknisk utvalg stemte venstresiden med Ap mot å tillate bruksendring fra kontorbygg til fire boenheter i Cort Adlers gate 8. Begrunnelsen for avslaget var at vi må holde igjen på nybyggingen til trafikkproblemene er løst.

I Miljøpartiet de grønne anså vi dette som en soleklar ja-sak. Det er nettopp denne type fortetting og byutvikling vi trenger for å få bukt med trafikkproblemene.

Fra Cort Adlers gate 8 er det kun 900 meter å gå ellers sykle til gågata i sentrum, og enda kortere til jernbanestasjonen. Når Metrobussen går rett utenfor døra, ligger alt til rette for en hverdag med lite bilbruk og køkjøring. I tillegg mener vi i De Grønne at det er en stor fordel at tiltakshaver ønsker å omgjøre eksisterende bygningsmasse istedenfor å bygge ned rekreasjonsområder, natur og grøntarealer. Dette står i sterk motsetning til eksempelvis stor-utbyggingen på Rosnes hvor boligene forsyner seg grovt av naturen, og hvor avstanden til servicefunksjoner og knutepunkter blir så stor at man er avhengig av bil.

Det kan virke som at store utbyggere blir gitt tillatelse, mens små aktører blir ofret i et forsøk på å skape symbolpolitikk. En omgjøring til boliger vil neppe gi økt trafikkbelastning, snarere tvert imot. Det er politisk enighet både lokalt, regionalt og nasjonalt om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. For å nå målet må vi satse på smart byutvikling der det tenkes helheltig for å skape en praktisk, behagelig og effektiv hverdag for innbyggerne med mindre behov for bil. Dette vil både løse trafikkproblemene og vil være veien mot en levende by med folk i gatene, åpne cafeer, restauranter, butikker og kulturaktiviteter.

Vi satser derfor på et enstemmig bystyre gir tillatelse til omgjøring fra kontorbygg til bolig i Cort Adlers gate 8 når saken kommer til ny behandling neste tirsdag. Avslagene bør vi spare til bilbaserte byggeprosjekter i utkanten av byen.

LES OGSÅ: Sier ja til flere boliger på Jeløy

LES OGSÅ: Fra nå tas det trafikkhensyn i alle byggesaker på Jeløy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags