Mer om molo, miljø og brygge på Jeløy

Av
DEL

DebattT. C. Hansteen har levert et omfattende tilsvar på mitt innlegg om en privat brygge på Refsnes. Jeg skal ikke plage Moss Avis' lesere med en detaljert imøtegåelse av flere - etter vår oppfatning - uriktige påstander i innlegget. Jeg skal heller ikke si noe om språkbruken. Men et par kommentarer bør det være plass til: For det første - og viktigst - er det betryggende å høre at det nå etter alt å dømme ikke blir noe av planene om enda en brygge på Refsnesstranda i privat regi, i tillegg til den moloen/bryggen som Refsnes Gods allerede disponerer, og som de velvilligst stiller til disposisjon - inklusive strand - for allmennheten.

For det andre: Det er korrekt at vi solgte tomten vår til en høyere pris enn vi hadde gitt for den. Prisøkningen dekket imidlertid ikke kostnadene til teknisk bistand, etablering av strøm og avløp, saksbehandling osv. Årsaken til at vi likevel ga opp planene om husbygging og solgte med tap var ganske enkelt at vi ikke ønsket å ta belastningen med å gå inn i en søknadsprosess for en byggetillatelse med tilhørende nabovarsler, ut fra de erfaringer vi hadde gjort ifm oppmåling og klargjøring.

LES OGSÅ:

Moloen på Refsnes og miljø-tilsvar

Om molo og miljø på Refsnes og Tronvik

LES OGSÅ:

Rådyr og langvarig strid om en privat brygge i Saltnes: Reparerte brygga i 2003 og har kranglet med Råde kommune siden 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags