Der meget bra atnoen er villige til å satse. Det flommer ikke over av større prosjekter/industrier i denne delen av Østfold. Alle nødvendige og involverte parter må derfor se på mulighetene og de er vel egentlig mange og derved legge forholdene til rette. Også med penger.

Partene er Moss og Rygge kommune, Staten, Avinor, Samferdsels-departementet, Statens vegvesen, Jernbaneetatene og nå Rygge Airport AS. Med en god porsjon fremsynthet, klokskap og tæl kan alle bidra til en vinn/vinn/vinn/…. situasjon.

Det eneste som kan forhindre deltagelse er at ansvarlige myndigheter bestemmer at Rygge flystasjon for fremtiden kun skal være militært og forsvarets.

Merkelige prioriteringer

I Moss har politikerne prestert, men lite fremtidsrettet å sementere og utføre (plassere) gammeldagse planer for fergetrafikk, jernbanestasjon og containerhavn. (Hva i all verden har en containerhavn å gjøre – midt i hjertet av Moss by!?) De samme politikere har godkjent stikk i strid med all mulig forskning og historie, bygging av store kjøpesentre og satsing på store leilighetskomplekser utenfor Moss sentrum. Resultat; Moss sentrum blir lagt øde og dør.

Dessverre dekker ikke avisene i Moss å få med seg alt engasjement fra menigmann, men på sosiale media er det et voldsomt engasjement – nettopp mot de beslutninger som politikerne har tatt for å legge Moss sentrum øde. Så sent som den 27. august leste vi i MA et glimrende, vel begrunnet innlegg om nettopp dette, skrevet av Lars Fredriksen. Oslofjordens absolutt flotteste bytomt, «Sjøsiden Syd» må benyttes til; først og fremst en mengde boliger, dernest arbeidsplasser, handel, service, kafeer, restauranter, parker, underholdning og ikke minst et betydelig brygge og småbåt liv – fra kanalbroen til Kleberget.

Det er helt ufattelig at lokale politikere med Tage Pettersen i spissen, ikke skjønner at denne visjonen/disse løsningene for dette området er de eneste riktige og til byens beste. Et kolossalt antall innbyggere har disse løsningene som sine.

Flyplassens framtid

Etter 1. november kan selvfølgelig ikke flyplassen i Rygge bare bli liggende der med en helt minimal utnyttelse av sine betydelige kapasiteter og dette vil tydeligvis det nyetablerte Rygge Airport AS gjøre noe med.

Da Thon, Tandberg & Co. «folder sammen vingene» vil Rygge Airport AS, med velsignelse og deltagelse fra både Samferdselsdepartementet og Storting skape nytt liv på Rygge flystasjon. Det er et særs viktig poeng at dette engasjementet vil kunne skape en helt ny og enestående situasjon for kommunene rundt, men i særdeleshet for Moss og for Rygge Airport AS.

Det engasjementet Rygge Airport AS nå har tatt, gir politikerne i Moss Bystyre en ny, men sannsynligvis siste sjanse. Høyre og Arbeiderpartiet og resten av Bystyret får her en gratismulighet til å «reise kjerringa»!

Jernbane langs E6

En god løsning for både Moss og Rygge Airport AS er å endre og flytte den påtenkte jernbanestasjonen og jernbanelinjen - til langs med E6. Dette vil medføre at flyplassen får sitt eget Flytog. Tilbringertjenesten fra Moss (og etter hvert Jeløy) og til både jernbanestasjonen og flyplassen benyttes et ubemannet «monorail tog» / »magnettog» på søyler (knfr. Japan). Stor hastighet og fordel for alle typer reisende fra Moss.

Dernest har jeg tro på at Rygge Airport AS nettopp har den nødvendig tæl(!) og i løpet av rimelig tid vil sørge for et omfattende og utvidet tilbud på destinasjoner i Europa (verden for øvrig!?) fra Rygge. Dette vil i sin tur gjøre flyplassen attraktiv også for beboere/reisende fra vestsiden av fjorden. For en langt mer effektiv og miljøvennlig avvikling av fergetrafikken, må derfor ferge anløpsstedene flyttes til området ved Revlingen/Kleberget og vei/tunnel derfra i retning E6, (jernbanestasjonen) og flyplassen. Dette arrangementet kan også danne basis for forankring av en fremtidig flytebro til Horten.

Det er kun Containerhavna igjen! Et foretak som ingen skjønner noe av og som ikke gir noe særlig til verken byen eller befolkningen.                   

NB! Det er kilometervis med tomter fra Peterson tomta og nordover til Kambo. Jernbanen blir borte. Det vil være både synd og skam om ikke våre politikere kan klare å etablere en moderne containerhavn på den strekningen.

Med dette – er det nesten ryddet helt opp i Moss på «Sjøsiden – Syd». Alle er vinnere –men i særdeleshet Innbyggerne i Moss, Moss sentrum og Rygge Airport AS.