Ordfører- invitasjonen

Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss (ABBM) holdt folkemøte ved Storebro. Eirik Tveiten (til venstre) og Knut Christian Hallan.

Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss (ABBM) holdt folkemøte ved Storebro. Eirik Tveiten (til venstre) og Knut Christian Hallan. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerABBM holdt et evalueringsmøte med våre støttespillere etter et vellykket folkemøte med mellom 200 og 350 deltagere i pøsregnet ved Fossen. Vi ble enige om å takke for invitasjon til møte med gruppelederne i Bystyret. Oppstart er nærstående og det haster med å avtale tidspunkt. Vi vil strekke oss langt for å møte uansett når i løpet av kort tid. Gruppelederne fra Frp, Mdg og Rødt vil gjerne delta på dette møte. Vi stiller også spørsmål om ikke gruppelederne fra Rygge kommune bør inviteres til å delta.

Vi ser ingen hensikt med å bruke møtetid på spekulasjoner og forklaringsrunder på hvordan Moss og Rygge har landet på vedtatt løsning uten at noen alternativer er vurdert.

Vi konstaterer at vi representerer en stor andel av befolkningen i Moss som ikke vil akseptere at vedtatt løsning iverksettes før langtunnelalternativet er utredet.

Vi vil gjerne informere om at vi har videreutviklet et langtunnelforslag med stasjon under Bjerget og ber om en anledning til å beskrive hovedtrekkene med forslaget:

• Minimal ekspropriasjoner av eiendommer i Moss og Rygge - minimal forstyrrelse av havnedrift

• Minimal fare for uforutsette ras (jf fare for livsfarlige ras ved vedtatt kulvert og stasjonsområdet)

• Minimal forstyrrelse av gjennomfartstrafikk til Jeløy/Horten og lokaltrafikk i Moss sentrum i anleggstiden.

• Mulighet for samtidig gjennomføring av Rv 19 med dobbeltspor (jf stamvei fra innfartsveien til Blinken utredet av Grøner AS i 1999)

• To km kortere trase enn vedtatt løsning og dobbel så stor gjennomkjøringshastighet.

• Ca fire minutter kortere tid for gjennomkjøring av traseen. I tillegg kommer redusert tidstap pga nedbremsing og akselerasjon før og etter traseen.

• Mulighet for 750 m lange godstog fra hovedsporet til havna - uten kostnad for kommunen - ved å ta i bruk eksisterende trase fra havna til Såstad utenfor Kleberget.

• Besparelser på opptil fem milliarder i forhold til vedtatt løsning (i følge Norsk Bane as)

• Åpner opp hele havneområdet for senere byutvikling.

• Skåner samtlige verneverdige hus og Nyquistbyen i Moss

• Skåner unik samling av fornminner på jernalderlandsbyen på Dilling

• Oppnår optimal plassering av stasjon rett ved Moss sentrum, Verket og boligfortetting på Røysåsen, Mosseskogen og tidligere tømmerlager til Petterson.

• Optimal stasjonsplassering i forhold til vedtatte gang og sykkelstier, E6, RV19 og RV18.

En utredning må til for å bekrefte/avkrefte om alternativet er så gunstig som antatt. Vi mener at sannsynlighet for disse fordelene for både Moss og Norge er store. Samtidig er de kjente negative konsekvenser av vedtatt forslag så store at en alternativutredning er påkrevet. Ingen vet omfanget av de uforutsette konsekvensene av vedtatt løsning og vi vil sterkt anbefale at bystyret tar en time out nå, før disse konsekvensene blir følbare for oss alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags