Frykter jernbanekonsekvenser: – Må stå samlet om IC-utbygging

Advarer: Fylkesordføreren og ordførere i Østfold står samlet og advarer mot konsekvensene dersom den av dem foretrukne løsningen for fremtidig jernbanesatsing gjennom fylket ikke blir fulgt.

Advarer: Fylkesordføreren og ordførere i Østfold står samlet og advarer mot konsekvensene dersom den av dem foretrukne løsningen for fremtidig jernbanesatsing gjennom fylket ikke blir fulgt. Foto:

Av

Aktuell kommentar skrevet av Thor Edquist, Sindre M.-Evje, Ole Haabeth, Jon-Ivar Nygård, Tage Pettersen, René Rafshol, Inger-Lise Skartlien, Ordførere i Østfold.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

KommentarØstfold står nå overfor de største investeringene i samferdsel noensinne. Staten ønsker å bruke titalls milliarder kroner på å bygge en jernbane for fremtiden. Vi tror den planlagte InterCity-utbyggingen vil gi Østfold et løft og en vekst vi knapt har sett tidligere.

En dobbeltsporet jernbane skal knytte byene våre tettere sammen, sørge for betydelig kortere reisetider og at vi i langt større grad velger å reise kollektivt. En InterCity-utbygging og nye stasjoner i sentrum av byene vil bli kraftige motorer for vekst og næringsutvikling i Østfold-byene. De vil medføre økt aktivitet, investeringer og nye attraksjoner. Dette vil vi og fremtidige generasjoner ha stor glede av.

Kompetansekrevende arbeidsplasser etablerer seg ofte i byer fordi det er der de med høy utdanning er. For at Østfold skal være attraktiv for «de kloke hodene», og dermed også framtidas kompetansearbeidsliv, må det skapes attraktive byer og større muligheter for effektiv pendling. Dette gjelder ikke bare fra Østfold til Oslo, men ikke minst også mellom byene i Østfold.

Med et moderne InterCity-tilbud innom byene, kobler Østfold seg på hele bo- og arbeidsmarkedet som nå vokser fram rundt Oslo. Den vil også koble Østfoldbyene tettere på Göteborg og Europa.

En moderne jernbane vil også kunne få mer gods bort fra en snart overfylt E6 og være et viktig klimatiltak. Målet om å få mer gods over på kjøl og bane vil også la seg realisere med de løsningene det nå legges opp til.

Det er dette både vi og Stortinget gjennom Nasjonal Transportplan har lagt til grunn når vi har sagt og sier ja til et dobbeltsporet InterCity-jernbane som går innom byene i Østfold. Alternativet med felles stasjon på Rolvsøy ble også vurdert, men forkastet fordi «konseptet vurderes som en langt dårligere løsning enn 4B og 4F og anbefales derfor ikke videreført», som det heter i Konseptvalgutredningen. Alternativet med en direkte linje fra Råde til Sarpsborg, med et sidespor til Fredrikstad, nådde heller ikke opp da konseptene ble vurdert opp mot hverandre.

Et nei til det valgte konseptet vil kunne få dramatiske konsekvenser ved at utbyggingen i Østfold helt eller delvis stopper opp. Det vil igjen kunne forsinke eller stoppe andre samferdselsprosjekter som må planlegges sammen med dobbeltsporet.

InterCity-utbyggingen har Østfold-samfunnet kjempet for i mange tiår. Den vil gi en vekst som er viktig for hele Østfold, byene våre, næringslivet og innbyggerne. Det er dette det til syvende og sist handler om. Skal vi lykkes, må jernbaneutbyggingen fortsette nå som viljen og pengene fra storsamfunnet er der. Derfor håper vi på en bred oppslutning i alle berørte kommuner om prosjektet som betyr så mye, ikke bare for oss, men også for de som kommer etter oss.

Les også:

Vi er innflyttere. Vi valgte Moss!

Alt tyder på at ny togstasjon i Moss blir ferdig til 2024

Ber Hanne og Tage ta til fornuften

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags