Om å eie den korrekte historien

Den nye jernbanestasjonen i Moss skal bli 1000 meter lang

Den nye jernbanestasjonen i Moss skal bli 1000 meter lang Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkI sitt innlegg i Moss Avis 2.juni hevder ordfører Tage Pettersen at det er han som kan fortelle den korrekte historien, både om fortiden og framtiden.

Når det gjelder framtiden imøtegår han sterkt påstander om at byen vil bli en anleggsplass i ti år, og kan han berolige oss med at byggeperioden for jernbanen, der byen skal kuttes effektivt i to med en enorm byggegrop «bare» vil vare i fire år. Hadde han enda hatt rett i det. Hadde det enda vært slik at det eneste som kunne anføres mot hans påstand er at alle statlige prosjekter med denne graden av kompleksitet uten unntak blir rammet av både budsjettoverskridelser og forsinkelser.

En ting er at han hopper bukk over at byggingen vil fortsette i mange år etter at jernbanen står ferdig, både med prosjekt Sjøsiden og med containerhalvøya i Værlebukta. Men han toner også ned det som er det store paradokset, at riksvei 19 ikke skal prosjekteres og bygges samtidig med jernbanen. Om veiprosjektet ikke var vanskelig nok fra før, vil det nærmest være umulig nå, med tanke på at en må bygge seg gjennom kulverten, som vil bestå av to tretti meter høye massive betongvegger og et digert betonglokk som skal spenne 30 meter. Om det i hele tatt er teknisk løsbart er det uansett et gedigent sløseri med felleskapets penger, hvis en da ikke bryter alle løfter og legger den nye firefelts veien i dagen gjennom byen.

Hvordan en har tenkt å løse trafikken i anleggsperioden er fortsatt et stort og uløst mysterium. Alle som kjenner Moss vet at når en stenger Kransen, Fjordveien og Søndre Jernbaneovergang samtidig, da blir det kaos. Spør en om dette på bylab´en blir de flakkende i blikket og forteller at alt ikke er på plass ennå. Spør du politikerne dekker de seg bak utsagnet om at Statens Vegvesen har krevd at tilgjengeligheten på riksvei 19 skal være like god gjennom hele anleggsperioden. Som om det er verdt noe.

Skal Vegvesenet saksøke Jernbaneverket når de ikke klarer det alle kan si på forhånd at de ikke kommer til å klare? Staten saksøker staten? Glem det. Taperne er byens innbyggere som kan belage seg på at alle trafikkorkers mor blir en svært sentral del av hverdagen.

Tilbake til fortiden. Ordføreren anfører at alt dette har vært kjent i lang tid og at den svære kulverten og alle husene som må rives er noe all har visst om. Men vent nå litt.

Et av hovedargumentene til ordføreren og hans meningsfeller i denne debatten, når alle motforestillingene mot prosjektet har kommet på bordet, er at en har kommet for langt i prosessen til å snu. Men hvis det virkelig var slik at en kjente til hvor massivt dette inngrepet ble og hvor lammende det kom til å bli for byen, hvorfor ba en ikke da om at det skulle utredes alternativer på et tidligere tidspunkt? Og hvordan kunne en akseptere at vei og jernbane ikke ble prosjektert og bygget samtidig, hvis en kjente til hvilken uløselig floke og pengesløseri det ville skape?

Midt opp i dette marerittet hadde det vært mulig å forfølge et meget godt alternativ. Den planlagte jernbanetraseen løper rett under parkeringsplassen på Myra. Togperrongene kunne dermed ha blitt bygget i en fjellhall med stasjonen i dagen rett over.

Toget kunne fortsatt rett fram i tunnel under Bytårnet og prosjektet ville dermed ha kunne blitt gjennomført med minimale konsekvenser for samfunnet og byens innbyggere. Men hvorfor nekter flertallet i bystyret konsekvent å vurdere dette? I sitt innlegg i Moss Avis 26.mai hevder Jørn Wille at det er konspirasjonsteorier når noen forfekter at dette henger sammen med avtalen mellom Moss Kommune, Moss Havn og Rom eiendom om utvikling av det gamle stasjonsområdet og Nyquistbyen. Konspirasjonsteorier baserer seg på konstruerte fakta. Avtalen det refereres til fra 6.september 2012 er derimot reell nok, signert av ordføreren, der Moss Kommune forplikter seg til å arbeide for gjennomføringen av prosjekt Sjøsiden, lenge før reguleringsplan både for havn og jernbane ble vedtatt.

Det er neppe konspiratorisk å anta at det er dette som har lagt føringene for alle beslutninger i bystyret, og for at flertallet nekter å lytte til folkemeningen og nekter å få vurdert alternativet som vil spare byen for alle lidelsene.

Vi hører nå at Moss havn forlanger å bli gitt dispensasjon til å benytte søndre jernbaneovergang, slik at de kan lose containerne ut og inn av byen, på den samme anleggsveien som vil bli etablert for Steinulla, i byggeperioden. De vil sikkert få innvilget sin søknad. Containerne må fram, for enhver pris.

Det synes å være viktigere for flertallet i bystyret enn innbyggernes ve og vel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags