Gå til sidens hovedinnhold

Trasévalg og omkamp

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter mitt besøk i Råde for å sjå på dei krevande grunnforholda på deler av dagens jernbanetrase har det dukka opp ein debatt om traseval for jernbanetraseen gjennom Østfold. Det meiner eg det ikkje er grunnlag for.

På spørsmål om det er aktuelt med annan trase enn den som hittil er valgt svarte eg klart å tydeleg nei på det.

Det gjer eg fordi det ikkje har kome slike henvendelsar frå lokale planmyndigheiter.

Det er likevel ingen grunn til å lese dette slik Moss Avis gir inntrykk av, nemleg som om eg har låst døra og kasta nøkkelen. Det har eg nemleg ikkje.

Mitt utgangspunkt er at det framleis står mange planmessige avklaringar att før alle valg er tatt. I kommuneplan og reguleringsplanprosessen vil Bane Nor og lokale myndigheiter måtte samarbeide tett for å finne gode løysingar, som både ivaretek lokale ønskjer og behovet for ein effektiv logistikk. Gjennom denne prosessen er det mulig å ta ei rekke hensyn som ein lokalt har sterkt engasjement for.

Samtidig er dei konseptuelle valga for linjeføring tatt. Det er det som sikrar at vi kan ha høgt trykk på å realisere dobbeltspor gjennom Østfold. Det foreligg pr. dato ingen lokale vedtak som skulle tilsei at ein endrar det konseptuelle linjevalget no. Om slike vedtak kjem, vil eg måtte ta stilling til det då. Samtidig er det nødvendig for meg å være ærleg på at det i så fall vil kunne forsinke framdrifta i prosjekta. Dersom ein likevel ønskjer det lokalt må det være ein del av forståelsen ein legg til grunn.

Oppsummert meiner eg difor det same som min forgjengar har gjort.

Gjennom vidare planprosess er det handlingsrom for å finne lokale tilpasningar som tener lokale interesser.

Konseptvalget er foretatt.

Dersom ein lokalt gjer vedtak om å endre dei konseptuelle vala, vil vi måtte ta stilling det til då. Ein må då ta med i betraktninga at det kan få betydning for framdrifta.

 

Kommentarer til denne saken