Jeg forholder meg til fakta

STÅR: Østfoldbanen blir helt stengt for trafikk i helga.

STÅR: Østfoldbanen blir helt stengt for trafikk i helga.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerOrdfører og stortingskandidat for Høyre Tage Pettersen har i Moss Avis 2.6. kronikken «La oss være redelige med fakta». Her legger han til grunn at det ikke er riktig (slik jeg angivelig skal ha hevdet) at beslutningen om å legge jernbanestasjon på Værla ikke ble tatt i bystyret i 2013, men at dette har ligget til grunn i mange år.

Hensikten med mitt leserinnlegg den 31.05. var å motbevise den litt naive beskrivelsen av prosessen rundt plasseringen av jernbanestasjonen slik Høyres Jørn Wille beskriver den i et innlegg noen dager tidligere. Jeg forsøker å dokumentere at ønsker om å få utredet en alternativ stasjonsplassering har blitt møtt med betydelig innblanding/press fra Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) og Rom Eiendom (tidligere Jernbaneverkets Eiendomsavdeling). Jeg konsentrerte innlegget mitt rundt hva som skjedde i 2013 og gjentok til en viss grad framstillingen jeg hadde om dette i en kronikk i Moss Avis 11. april 2014.

Det spesielle var at det i perioden 2.11.2013 og fram til bystyrets møte 9.12. 2013 var et flertall i Moss bystyre som ønsket at det skulle utredes en alternativ stasjonsplassering i Moss!

Moss Arbeiderparti hadde da på et godt besøkt medlemsmøte vedtatt at AP i bystyret skulle stemme FOR å få utredet en stasjonsplassering under Basartaket! Sammen med Frps 5 representanter og Rødts ene ville Aps 14 representanter utgjøre det nødvendige flertallet på 20 av totalt 39 i bystyret. Og merk at samferdselsministeren gjentatte ganger har vist til at han vil respektere og igangsette et vedtak om en alternativ utredning dersom et flertall i Moss bystyre vedtar det.

Den viktigste begrunnelsen for å foreta en slik utredning var den gang å bevare Moss sentrum og byens næringsliv, det ble lagt til grunn at med konkursen på Peterson ville byens utvikling av sentrum skje nordover (over Mosseelva). Eller slik daværende gruppeleder i bystyret for AP, Tomas Colin Archer, formulerte det i Moss Avis to dager etter medlemsmøtet i Moss AP i 2013:

«Bysentrum er i ferd med å tømmes. Folk blir trukket i alle retninger, og hvis en jernbanestasjon skal ligge på Klevberget, blir de dratt dit også. Vi ender som en spøkelsesby, og det er det ingen som ønsker. Vi vil få folk til sentrum.»

Og videre fra samme avisoppslag:

«Tilbakemeldingene fra næringsliv, kulturliv og handelsstanden er klare; man ønsker å se nærmere på en perrong i sentrum. Men det er en forutsetning at dette ikke skaper forsinkelser, sier Shakeel Rehman», som var og er partileder i Moss AP.

Det ble også senere avgitt en samlet høringsuttalelse fra representanter fra handelsstanden i sentrum, pendlerforeningen, kulturlivet, gårdeiere, utbyggere, næringsdrivende og byplanleggere, hvor de oppfordrer til en utredning av stasjonen under Basartaket, og advarer mot at en plassering av en stasjon på Værla, vil føre til en ytterligere investeringstørke i dagens sentrum

Slik jeg viste til i mitt innlegg 31. mars i år, førte vedtaket på Moss Aps medlemsmøte til en kraftig reaksjon: Det ble bestilt uttalelse fra Bane Nor som slo fast at en utredning om ny jernbanestasjon KUNNE føre til forsinkelser for framdriften for Inter City-triangelet. Rom Eiendom, som hadde inngått avtale med Moss kommune om utviklingen av området på Værla (AS Sjøsiden ), truet med å trekke seg fra hele prosjektet.

Da en framstående ansatt fra Statens vegvesen uttalte at en stasjon under Basartaket ville forenkle arbeidet med gjennomgangstrafikken gjennom byen, krevde ordføreren i Moss et hurtig dementi fra direktøren i Vegvesenet.

Stortingsrepresentant fra AP Irene Johansen (som altså hadde permisjon fra sin stilling som personaldirektør i Bane Nor) var særdeles aktiv og hadde forsideoppslaget i Moss Avis 6. desember (altså tre dager før AP snudde på selve bystyremøtet den 12) med tittelen «-Skjønner ikke de tør». Her ber hun de som vil ha en ny jernbanestasjon i sentrum om «å besinne seg», og slår fast, at dette « … betyr en forsinkelse og tap av god plassering i prioritetskøen…..Jeg tror ikke på visjonen om at sentrum vil utvikle seg mot nord.»

Samme dag bystyret avholdt sitt møte 12.12.13 var ordføreren avbildet på Kransen i et større oppslag i Moss Avis hvor han slo fast at det kan bli mulig å trekke hele stasjonsanlegget nærmer opp mot byen (enn altså på Kransen hvor han sto,) og ville altså betydd nærmere ca. 500 meter lengre mot dagens sentrum, enn den vedtatte stasjonsplasseringen på Værla.

På selve bystyremøtet innkalte derfor Moss Ap til eget gruppemøte og flertallet i gruppa (8 av 14) lot «seg skremme» og stemte for at de IKKE skulle bestille en ny utredning. I bystyret stemte Moss AP samlet, slik at vedtaket om å utrede en alternativ trase falt mot 6 stemmer (5 fra FrP og undertegnede fra Rødt).

Jeg har aldri bestridd at vedtaket om å legge stasjonen på Værla (slik Tage Pettersen skriver) ble gjort på 90-tallet. Men jeg står ved at vedtaket om å gå mot utredning av en alternativ trase, ble gjort under betydelig press fra så vel Bane Nor, Rom Eiendom o.a. ved bruk av trusler om betydelige forsinkelser, og hvor særlig Stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet var særlig aktiv i en rolle hvor hun burde kjent seg selv inhabil.

Likeledes står jeg ved at de voldsomme konsekvensene plassering av stasjonen på Værla vil føre til gradvis er blitt kjent i ettertid etter vedtaket ble gjort i 2013. Samtidig er vedtak om forsinkelser flere ganger gjort av Bane Nor selv, slik at et vedtak om å utrede en alternativ stasjonsplassering verken da eller nå vil føre til vesentlige forsinkelser.

Dersom Tage Pettersen (slik han hevder) var kjent med det som for de fleste har framstått som en akselererende prosess (nye konsekvenser blir kjent etter hvert) har han i det minste holdt kortene tett til brystet.

Premisset om at byens sentrum sliter, men vokser mot nord er anerkjent. Flere vedtak i Moss bystyre bygger opp under dette: Området er regulert som en del av sentrum, kommunen har vedtatt investeringer av så vel broer og opprustning av elvemunningen/Rabben. Terrakottakvinnene skal omkranse et kulturtorg, og vi jobber samlet i Moss for å få en høyskole til å etablere seg på Verket.

Stadig flere av byens beboere blir gradvis kjent med konsekvensene og en stadig økende andel av byens beboere vil bli direkte og indirekte berørt. Utfyllingen og utbyggingen av havna kommer som en konsekvens av at stasjonen anlegges på Værla, og det er betydelig risiko i å grave i løsmassene og kvikkleira i området Fjordveien/Værla.

I tillegg må vi altså leve med en stadig økende fergetrafikk og at videre arbeide med å bli kvitt byens store akilleshæl (fergetrafikken), må utstå til etter at ny Jernbanestasjon er ferdig anlagt. Og med et forslag til løsning som vil bety ny stor anleggsvirksomhet gjennom byen i nærmere 10 år.

I den grad noen ikke er redelige med fakta, vil jeg med dette altså få bemerke at det i alle fall ikke er meg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags