- Skal jobbe til siste slutt for å få stoppet denne galskapen

Skisse som viser hvordan Moss havn med ny jernbane eventuelt kan fortone seg i fremtiden.

Skisse som viser hvordan Moss havn med ny jernbane eventuelt kan fortone seg i fremtiden.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev skrevet av Benedicte Lund, Jonas Skjolte og Trond Valde i Miljøpartiet De Grønne (MDG)

DEL

MeningerJørn Wille, Høyre, skrev 1. juni en kronikk der han anklager sine meningsmotstandere i jernbanesaken for å fare med konspirasjonsteorier. Han skriver: «Den store konspirasjonsteorien nå er at ROM Eiendoms engasjement i Sjøsiden Moss AS, styrer hele jernbaneplanleggingen i Moss. Dette er en konspirasjonsteori på høyde med at amerikanske myndigheter står bak «nine-eleven».» Vi i Miljøpartiet de grønne (MDG) vil påta oss en del av ansvaret for «konspirasjonsteorien». Hvis man står overfor en uforståelig beslutning, der man aner at usynlige interesser er med på å styre, er et velkjent råd å «følge pengene». MDG skrev derfor et brev til Finansministeren i vinter der vi stilte følgende spørsmål: «Vil Finansdepartementet kreve eiendommer, som BaneNOR ikke lenger bruker til å utvikle jernbaneformål, tilbakeført til fellesskapet for redistribuering etter en politisk prosess?»

LES OGSÅ: Den store konspirasjonsteorien om jernbaneplanleggingen i Moss

Hvis så er tilfelle ville det innebære at BaneNOR sitt eiendomsselskap vil måtte avgi rettighetene til å utvikle sjøsiden og området i Værla til Finansdepartementet. Det er åpenbart lite ønskelig for BaneNOR:

Sjøsiden Moss AS legger planer for 750 000 m2 nye arealer som skal utvikles de neste 20 årene. Markedsverdiene er svimlende 75 milliarder ved en pris på kr 100 000 pr m2. Hvis de gjør dette godt er 15% fortjeneste på prosjektet oppnåelig - noe som tilsvarer omtrent 11 milliarder kroner i fortjeneste ved salg av utviklede eiendommer i perioden.

BaneNOR hadde i 2015 et overskudd på 623 millioner. Eiendomsselskapet til BaneNOR har som formål å optimere overskudd som kan tilbakeføres til jernbaneutvikling. 11 milliarder i fortjeneste fra utbygging i Værla må til sammenligning sies å være en skattkiste de nødig vil gi slipp på. Det er forståelig, i profittperspektiv, at de er villige til å strekke seg langt for å beholde disse midlene.

LES OGSÅ: Om konspirasjonsteorier: I rest my case

MDG har nå fått svar på sitt spørsmål. Vi orienterer herved Høyre og Jørn Roald Wille om at det han kaller konspirasjonsteori er bekreftet som fakta. Samferdselsdepartementet svarer i brev av 30. juni: «Eiendommer som ikke er relevante for jernbanevirksomheten skal avhendes. (…) Inntektene fra denne avhendingen tilfaller staten. lnfrastrukturforvalter (BaneNOR) skal som hovedregel kun anskaffe eiendom som er nødvendig og planlagt i forbindelse med prosjekter som er finansiert med bevilgninger til utbyggingsformål, er regulert til jernbaneformål, eller er nødvendig for drift og vedlikehold av jernbanen». Videre skriver de «På denne bakgrunn vil Bane NORs eiendommer som ikke lenger er nødvendig for kjernevirksomheten løpende bli vurdert for utvikling og eventuelt salg, på kommersielle vilkår. Bane NOR er et statsforetak og dermed tilfaller inntektene fra eventuelle salg «fellesskapet».

LES OGSÅ: Litt mer om konspirasjoner

At BaneNOR ikke er interessert i å se på alternativene er opplagt. Å bygge stasjonen i en langtunnel vil for BaneNOR være å skyte seg selv finansielt i foten ved å frasi seg milliardinntekter i årene som kommer. Dersom styret i BaneNOR eiendom ikke hadde arbeidet hardt for å få frem den nå valgte løsningen ville de ikke ha gjort jobben sin. Vi vil derfor påstå at BaneNor er inhabile i denne saken. Men det stopper ikke der. Moss kommune har ved ordfører og daglig leder i MKEiendom signert en avtale med BaneNOR eiendom om felles utvikling av Sjøsiden AS. Denne avtalen, holdt unna offentligheten, binder Moss kommune så til de grader at den burde ha vært gjenstand for gravende journalistikk. Vi nevner kort tre forhold;m 1) Pkt. 4.3 ”Partene/Selskapet skal arbeide for at forestående revisjon av kommuneplanen medfører mulighet for en optimal og samlet helhetlig kommersiell utvikling innen Området. Selskapet skal … utarbeide … en … regulering med optimal høy grad av utnyttelse … som legger til rette for gjennomføring av Prosjektet.” Dette ble avtalt lenge før reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret. Den såkalt demokratiske prosessen i kommunestyret var følgelig et spill for galleriet da kommunen allerede hadde bundet seg til én løsning. 2) Pkt. 14 ”Dersom en Part bryter bestemmelser i Avtalen, … skal den misligholdende Part erstatte det økonomiske tap misligholdet påfører den annen Part.” Med andre ord så risikerer kommunen erstatningskrav ved å jobbe for andre løsninger enn de som er ønsket av Sjøsiden AS og BaneNOR eiendom.

LES OGSÅ: Wille og den store konspirasjonsteorien

3) Pkt. 18 ”Dersom et medlem av styret i Selskapet opptrer slik at Avtalens bestemmelser ikke blir gjennomført, skal den Part som har utpekt det aktuelle medlem, anses å ha misligholdt Avtalen … og, enten (a) besørger at vedkommende medlem innretter sin stemmegivning og … opptrer overensstemmende med Avtalen, eller (b) bidrar til … ekstraordinær generalforsamling for utskiftning av vedkommende medlem og påser at det nyvalgte medlem opptrer i samsvar med Avtalens bestemmelser.” Med andre ord så kan ikke en gang styremedlemmene Moss kommune utpeker ha selvstendige meninger, men vil bli byttet ut hvis BaneNOR eiendom mener de ikke stemmer «riktig». Klausulen er oppsiktsvekkende i enhver styresammenheng og det er utrolig at kommunen har gått inn på en slik oppbinding av styremedlemmene.

BaneNOR og Moss kommune (ved Høyre og Arbeiderpartiet) har overkjørt den demokratiske prosessen og ledet byen ut i en hengemyr. Eller skal vi si kvikkleire? Traseen som er nødvendig for å holde eiendomsutviklingen i Værla på BaneNORs hender går gjennom kompliserte løsmasseområder med tett bebyggelse. Norsk Bane AS, som har lang fartstid på jernbaneplanlegging i Skandinavia, viser at det finnes langt enklere og mer effektive løsninger ved å legge en stasjon i fjell lenger øst, og anslår besparelsene i kostnad og byggetid til å være ca fem milliarder og to år. Dette er alternativer BaneNOR har vært lite lystne til å se nærmere på. MDG kommer til å jobbe til siste slutt for å få stoppet denne galskapen av hensyn til byen, innbyggerne, økonomien og klimaet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags