Når jernbaneutbyggingen blir besværlig

Follobanen: – Follobanen til 25 milliarder kroner, det er mye penger, er av baneeksperter ansett å være ett dårlig prosjekt da den ikke vil medføre noen flere avganger sør for Ski før 2027, skriver Oddekalv og Holten. foto: bane nor

Follobanen: – Follobanen til 25 milliarder kroner, det er mye penger, er av baneeksperter ansett å være ett dårlig prosjekt da den ikke vil medføre noen flere avganger sør for Ski før 2027, skriver Oddekalv og Holten. foto: bane nor

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTDet siste året har vi i NMF registrert en uheldig utvikling innen jernbane i Norge. Spesielt gjelder dette med tanke på fremføring og prosjekter som ikke nødvendigvis er akseptable med tanke på trasévalg og derfor heller ikke tjenlige som kollektive løsninger sett i forhold til å demme opp for biltrafikk og eventuelt fly.

Baneplanene for Moss som en del av en «utbedret» Østfoldbane sett i forhold til Follobanen er en av dem. Det foreslåtte trasevalget på Ringeriksbanen er ett annet prosjekt NMF mener er dårlig pga massive naturinngrep uten å gi den nytte en hadde forventet.

Sommeren 2018 var vi involvert i sak om planlagt kloakkutslipp i Oslofjorden fra Bane Nor /Oslo kommune sin side i forbindelse med boring i fjell som en del av fremføring av traseen ut fra Oslo. Da NMF tok kontakt med prosjektleder i Bane Nor fikk vi høre som et av motargumentene sitat» vi måtte jo være for jernbane». Som om det at en bygger jernbane er så saliggjørende i seg selv og at en skal da overse alle natur og miljøinngrep? Selvfølgelig ikke.

Follobanen til 25 milliarder kroner, det er mye penger, er av baneeksperter ansett å være ett dårlig prosjekt da den ikke vil medføre noen flere avganger sør for Ski før 2027. Riktignok er det satt opp ekstra avganger i rushtidstrafikken denne vinteren ,men likevel hva skjer i årene frem mot 2027?

Nevnte trase til Ringerike kommer alt for sent vil mange mene. 26 år for sent.

Kan en hevde det samme om dobbeltsporet som nå bygges over tid fra Oslo til Østfold ytterkant i løpet av en 10-12 års periode? Skaden er allerede skjedd, E6 sto ferdig for mange år siden, bilparken blir mer og mer elektrifisert, snart kommer hybridbusser/ vogntog. Hva da?

NMF er tilhenger av tjenlige baneløsninger og mener innsatsen på pengebruken her skal være betydelig.Men da må og trasévalg og løsninger ha relevans og medføre en reell styrking av jernbanen samt en overføring av trafikk fra veg. I tillegg er vi opptatt av at de som opererer på banen, NSB og andre, har kundenes interesser på topp. Ikke utbytte.

Baneplanene for Moss er tilsynelatende et under middels godt prosjekt som har ligget og modnet i Rådhuset siden 80 tallet. Skiftende regimer i Moss har ikke i tilstrekkelig grad tatt innover seg planenes svakheter, men vært 100 prosent innstilt på å utvikle byen etter planer en godt kan si er utdatert og en svakere løsning enn en kunne fått ved å gå en runde til. NMF registrerer at de styrende i Moss har problemer med å slippe disse planene. Men, et stort men; Sakens kjerne og fakta vil dessverre ikke forandre seg for Moss kommune som vil gå en svært krevende tid i møte med fremføring av valgte løsning med alle de utfordringer som der ligger ifht kvikkleire problematikk, og manglende dokumentasjon på en rekke områder. I tillegg vet vi at hensynet til fornminner og naturverdier i Rygge i stor grad er tilsidesatt ved fremføring av traseen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags