Hva nå med jernbanen gjennom Moss, Bane Nor?

–Det som bekymrer mange er hvordan fremdriften for oppstart av byggearbeidene er planlagt. Ut fra en noe turbulent oppstart av forhandlingene om totalentreprisen, virker det som om Bane Nor ennå ikke har fått alle formaliteter på plass hvor valg av hoved entreprenør skal foretas, skriver Arild Johnsen

–Det som bekymrer mange er hvordan fremdriften for oppstart av byggearbeidene er planlagt. Ut fra en noe turbulent oppstart av forhandlingene om totalentreprisen, virker det som om Bane Nor ennå ikke har fått alle formaliteter på plass hvor valg av hoved entreprenør skal foretas, skriver Arild Johnsen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt Alle har vel nå registrert at Nyquistbyen med omgivelser er revet og slettet «med jorden». Området er i dag blitt en gigantisk tomt med et utbyggingsområde som ligger klart for utbygging.

Til min forundring er det helt stille på selve anleggsområdet etter at området har ligget klart i snart en måned. Jeg trodde at Bane Nor hadde det meget travelt med å komme i gang med dette gigantiske anlegget. Det skal inneholde ca 10 km med underbygning av jernbanesporene som blant annet inkluderer to tunneler i fjell på henhold vis 2.3 og 2.7 km, to store løsmasse kulverter og et gigantisk nytt stasjonsområde med stasjonsbygg. Disse anleggene skal etter planen stå ferdig 2024.

Etter det jeg skjønner er det fem tilbydere som konkurrerer. Av disse ble et norsk og fire utenlandske entreprenører pre kvalifisert til å gjennomføre totalentreprisen. I mai 2018 ble konkurransen avlyst. Etter avlysningen foretok selskapene en bearbeiding av sine tilbud i en ny anbudsrunde, med en ny frist i januar 2019. Det er forutsatt at endelig kontrakt inngås i løpet av sommeren 2019 og forventet byggestart av hovedarbeidene kort tid etter. Det forannevnte er et kort sammendrag fra Bane Nors hjemmesider.

Jeg oppfatter ut fra forannevnte at det til nå er lite som skjer blant annet av forberedende riggarbeider på anleggsområdet. Det som imidlertid er kommet fram er at Bane Nor har inngått en kontrakt for fylling av store mengder av løsmasser og sprengstein i Vanem området, nært til det meget sårbare Vansjøområdet. Noe som et knapt politisk flertall har akseptert.

Det som bekymrer mange er hvordan fremdriften for oppstart av byggearbeidene er planlagt. Ut fra en noe turbulent oppstart av forhandlingene om totalentreprisen, virker det som om Bane Nor ennå ikke har fått alle formaliteter på plass hvor valg av hoved entreprenør skal foretas.

Det er vanskelig ikke å bli skeptisk til hva som skjer når man ser hvordan Bane Nor har behandlet og kommet meget skjevt ut med formalitetene og arbeidene med Follotunnelen. Blant annet med store forsinkelser. Det er greit når det meste av anleggsarbeidene foregår som underjordiske tunnelarbeider i forholdsvis ubebodde områder. I Moss vil et helt bysamfunn bli påvirket om disse store anleggsarbeidene ikke blir gjennomført på en hensynsfull måte som ikke belaster bysamfunnet unødig, ikke minst støymessig. Jeg tenker særlig på den enorme løsmasse tunnelen fra Kransen og sydover mot stasjonsområdet, hvor det er påvist store mengder kvikk leire. Denne utsjaktingen vil kreve en omfattende spunting og store sikringsarbeider for stabilisering av byggegrunnen. Samtidig som de betydelige støpearbeidene for byggingen av tunnelen vil bli meget omfattende og foregå over lang tid. Trafikken gjennom anleggsområdet vil også påvirke trafikken på RV 19.

Jeg håper at disse korte betraktninger kan få Bane Nor i større grad «på banen» slik at vi som innbyggere kan bli beroliget for konsekvensene av de store arbeidene som skal foregå i byen vår i minimum fem år. Vi håper at ferdigstillelsen kan følge den vedtatte fremdriftsplanen selv om Bane Nor fikk forsinkelser ved oppstarten av forhandlingene med utførende selskaper.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.