Om jernbaneutbyggingen

ØSTFOLDBANEN: Togutbyggingen sørover fra Moss har ikke lenger noen fastsatt tidsramme.

ØSTFOLDBANEN: Togutbyggingen sørover fra Moss har ikke lenger noen fastsatt tidsramme.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERBREVI forbindelse med at IC-toget påstås å bli forsinket til Fredrikstad og Sarpsborg, og fordi vei- og jernbanebygging har mange fellestrekk, kan det kanskje være av interesse å se på utviklingen av pågående prosjekt Fv110 Simo – Ørebekk i Fredrikstad, alt iflg. overskrifter i Fredriksstad Blad:

Desember 2008: Penger til planlegging bevilget, september 2011: forslag til reguleringsplan. Kostnader blir 220 mill, mars 2012: veien har en kostnadsramme på 300 mill, april 2014: prislappen er 563 mill, desember 2014:veien blir 110 mill. dyrere, mai 2015: anbudsåpning. Laveste anbud 8% høyere enn anslått. Ferdig høsten 2017, mars 2017: leirhavet forvandles til vei for 675 mill, ferdig januar 2018, august 2017: veien blir 25 mill. dyrere, ferdig sommer 2018, februar 2018: vanskelig bru, forsinkelser. Ny pris 742 mill. Ferdig oktober 2018, kanskje.

Veibiten er 1,4 km lang, det er 10 år siden planleggingen startet og 7 år siden forslag til regulerings-plan og kostnadsoverslag. Byggetiden vil bli ca. 3,5 år og prisen nærmere det 4-dobbelte av opprinnelig beregnet. Jernbanestrekningen fra Sandbukta til Hafslund i Sarpsborg via Fredrikstad er på ca. 50 km, altså ca 35 ganger lenger enn Simo – Ørebekk. Korridorene sør for Moss er bare omtrentlig bestemt, og reguleringsplaner er ikke påbegynt. 100-vis av boliger skal rives, 4 nye jernbanestasjoner bygges, lange strekninger består av kvikkleire, og både Visterflo og Sarpsfossen skal krysses i tillegg til et utall bekker og daler.

Jernbaneverket/BaneNOR har ikke gjennomført tilsvarende prosjekter tidligere, og de kan umulig ha forstått hva de i praksis står overfor. Derfor har de i sin uvitenhet forledet Stortinget til å vedta en NTP som det er absolutt umulig å gjennomføre. Derfor kan heller ikke dobbeltsporet til Fredrikstad/Sarpsborg gjennomføres som lovet i fjor, verken i 2024/26 eller 2026/29, og bl. a. pga grunnforholdene har kostnadsoverslagene øket dramatisk.

Derfor blir ikke IC-toget forsinket – det var rutetabellen og billettprisen som var feil! Protesterende ordførere burde av erfaring vite bedre enn å forlange det praktisk umulige! Det er bra at BaneNOR har sagt fra til Direktoratet, og at Direktoratet har bedt BaneNoR å «se på strekningene til Fredrikstad og Sarpsborg igjen». La oss håpe at kompetansen i BaneNOR nå er bedret, og at den nye kompetansen også benyttes til å «se på» om både milliarder, mennesker og miljø kan spares ved å velge en annen trasé i dag enn den våre forfedre valgte for 150 år siden!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags