Jernbaneutbyggingen: Forsinkelser og usikkerhet

Av
DEL

Kronikk Det er den siste tiden kommet illevarslende signaler om at gjennomføringen av Intercitybanen gjennom Østfold syd for Moss kan bli utsatt. Årsaken er redselen for at de økonomiske prognosene for strekningen Fredrikstad og Sarpsborg er usikre, særlig på grunn av de vanskelige grunnforholdene.

Etter at Knut Arild Hareide ble samferdselsminister har han tatt opp til politisk vurdering dagens Nasjonal transportplan (NTP). Han går så langt som å si at de økonomiske rammene for dagens NTP er urealistiske. De store overskridelser og usikre grunnforhold, særlig med den videre utbyggingen syd for Moss kommune, er en vesentlig grunn til utsettelsen.

I det siste er det kommet signaler om at Jernbanedirektoratet skal starte opp med en ny planprosess med helt «blanke kort». Dette vil si at man helt ser bort fra de planer som har ligget til grunn for de føringer som kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Halden har lagt til grunn for sin sentrumsutvikling, Særlig dramatisk er dette for Fredrikstad som gjennom de siste 10 årene lojalt har fulgt opp Bane NORs føringer gjennom sin sentrumsutvikling, til ingen nytte!

Det er tydelig at det er uro, ikke bare knyttet til den praktiske gjennomføringen av anlegget gjennom Moss. I Moss Avis 19.september kommer det fram at prosjektsjefen Jarle Rasmussen, som har hatt ledelsen siden oppstarten, er skiftet ut. Ny leder for problemområdet sør for Kransen er nå Trygve Sørbø Kvarme og Bane NORs nye prosjektsjef i Moss er Birger A. Steffensen. Disse skal før nyttår utarbeide nye økonomiske rammer som skal sendes til Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet. Det er helt klart at de bebuder at det har oppstått forsinkelser og kostnadssprekk på grunn av krevende grunnforhold.

Etter intervjuet med prosjektsjefen og byggelederen kommer det fram opplysninger om sikringsarbeidene som tidligere ikke er kjent for allmenheten i byen. Det er engasjert et internasjonalt kjent selskap til å hjelpe til med grunnsikringen fra Kransen og sørover. Det er ikke oppnådd god nok stabilitet for å grave en byggegrop for støping av tunellen for fremføringen av den nye jernbanen og etablering av Moss stasjon. Av tiltak som er under gjennomføring er det foretatt bygging av en rekke sementperler på 35 meter ned i grunnen nærmest Kransen. På nedsiden av Fjordveien blir området stabilisert med injisering med sement. Byggelederen forklarer i intervjuet at en betydelig del av byggeområdet består av blokkrik morene med blanding av sand og kvikkleire/silt som også skaper stabilitetsproblemer.

Jeg skulle tro at det må bli mange sementperler som må til for å sikre den 400 meter lange og 40 meter brede støpte tunellen som skal bære togsett på 110 meter og med vekt på mange hundre tonn, og som forflytter seg i 80 -100 km i timen. I reguleringsplanen som er vedtatt i Moss bystyre er det også forutsatt at det skal bygges boligblokker på syv etasjer oppe på tunneltaket. Om dette fortsatt er realistisk regner jeg med at den pågående grunnsikringen må avklare.

Den 28. juni i 2019 inngikk Bane NOR og entreprenørfelleskapet MossIA ANS et anbud med en økonomisk ramme på 6.3 milliarder for gjennomføringen av jernbaneanlegget. Etterhvert er det tilkommet merarbeider på grunn av vanskelige grunnforhold (som er Bane NORs ansvar) slik at summen nå er oppe i ca. 10 milliarder kroner. I tillegg er det i statsbudsjettet bevilget ca. tre milliarder slik at den totale anleggssummen nå er ca. 13 milliarder. Sammen med de milliardene som er bevilget til ferdigstilling av Follobanen, vil dette føre til at reisetiden blir kuttet med 20 minutter til ca. 30 minutter, med en frekvens på fire tog i timen.

Beskrivelsen av grunnsikringen av jernbaneområdet i Moss kan være «modelleksempel» på hvordan man må regne med å foreta sikring av de tilsvarende morene- og deltaområdene videre utover langs Raet og ikke minst langs Glomma. Det skal bli spennende å få en oversikt over merkostnadene de omfattende grunnsikringsarbeidene i Moss vil føre til.

Nå ser det ut til at Moss blir endestasjonen på den nye og meget moderne Intercity traséen fra Oslo. Spørsmålene vil være hvilke funksjoner som endestasjonen vil få for driften av området. Jeg tenker særlig på de store perrongene som er forutsatt å dekke trafikk i begge retninger både av gods- og persontrafikk. Det blir nå en «kortslutning» syd for Moss ettersom Intercity banen ikke vil bli videreført til Fredrikstad/Sarpsborg og stopper ved Moss stasjon.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken