Byutvikling i Moss, trivsel eller kaos?

Miljøpartiet de Grønne MDG vil at havna i Moss kun skal være dimensjonert til å betjene lokalt næringsliv. Alternativt må den legges et helt annet sted, skriver de i leserinnlegget.

Miljøpartiet de Grønne MDG vil at havna i Moss kun skal være dimensjonert til å betjene lokalt næringsliv. Alternativt må den legges et helt annet sted, skriver de i leserinnlegget. Foto:

Av
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

LeserbrevVi har nå ett år og tre måneder bak oss i Bystyret i Moss. Vi er del av et flertall med en en innholdsrik samarbeidsavtale. Politikken skal ta vare på vårt felles livsgrunnlag ved å bidra til sikring av miljø og klima, god folkehelse og livskvalitet i Moss, i Norge og i verden. Det er vi stolte av!

Likevel er det ikke bare sykkel, rentbrennende ovner og jordvern som er avgjørende for at Moss skal gi gode levekår fremover. Vi vil ha gode bomiljøer som gir livskvalitet og hyggelige hverdager for folk.

Vår by har tre store samferdsel-saker som dessverre vil påvirke byen vår voldsomt de neste 8-16 årene, nemlig jernbanen, havneutvidelse og RV19. I tillegg øker ferga sin kapasitet, og innseilinga i Værla skal tilrettelegges for større båttrafikk med varslede sprengninger av grunner langs kysten av Jeløy. MDG er bekymret men i reelt mindretall.

MDG vil at Jernbaneverket skal vurdere muligheten for å legge stasjonen under Høienhald/Skarmyra. En slik løsning ville spart byen for enorme inngrep. Først etter en slik vurdering vil vi kunne be om en runde med utredning som skal til for å få et vedtak. I første omgang vil dette ønsket ikke medføre noen forsinkelse, men gi oss viktige avklaringer vi mener byen vår trenger.

MDG vil at havna i Moss kun skal være dimensjonert til å betjene lokalt næringsliv. Alternativt må den legges et helt annet sted. Vi mener det er helt feil å belaste byen og miljøet i Værla, over og under vann, med en økning av havnas areal og omfang av virksomhet slik havna ønsker.

All godshåndtering for hele Oslofjordområdet må etter vårt syn sees i sammenheng, og legges der samlet miljøgevinst er størst. Miljøgevinst måles i hvor mye godstransport som overføres til sjø og bane fremfor vei med de ulike løsningene, og hva som er minst mulig lokalt belastende. Pr i dag finnes ikke noen slik plan, og det er derfor etter vår mening helt feil å bygge ut vår havn nå.

MDG vil at RV19 skal anlegges slik at fergetrafikken ledes ut av byen så raskt som mulig. Vi mener beste trase er inn i Kleberget og opp til E6 ved Årvoll. Vi vil at dette skal vurderes ut fra dagens situasjon, moderne miljø-kriterier og ikke basert på vurderingene som ble gjort da den løsningen ble forkastet.

De foreløpige skisserte planene for RV19 viser at både fergetrafikk og havnetrafikk fortsatt skal gå «i dagen» langs den nye togstasjonens «nedre reisetorg», langs kanalen, og inn i tunell ved Blinken, under dagens rådhusbru. Stor tung trafikk vil dermed fortsatt dominere hele området i Værla. Videre vil veien dimensjoneres til å inkludere trafikken fra Jeløy. Dette er blant annet for at Jeløytrafikken skal være med å finansiere løsningen med bompenger.

En slik løsning gir økning i trafikkapasiteten og vil legge til rette for økt biltrafikk på hele Jeløy ved at det blir lettere å velge bil fremfor kollektiv, sykkel og gange. Derfor vil tunell ved Blinken etter vårt syn være sterkt i strid med «Klimaforliket» som er vedtatt i stortinget. Forliket sier at all økning i trafikk skal tas med sykkel, kollektiv og gange fordi biltransport er den delen av våre klimautslipp vi tross alt lettest kan redusere. Trafikken fra Jeløy er vår bys lokaltrafikk som vi kan håndtere greit uten noen ny fire-felts vei under/gjennom byen mener vi.

I alle disse store sakene er Høyre og Arbeiderpartiet enige med hverandre. De utgjør dermed det reelle styringsflertallet, og utgjør det de selv stadig kaller «et bredt og godt flertall» i Bystyret. I november bestilte vi i MDG en Infact-undersøkelse. Vi ville vite om Bystyrets vedtak om plassering av jernbanestasjonen ved containerhavna faktisk hadde et «bredt og godt» flertall bak seg i folket.

80 % ønsker ikke vedtatte stasjonsplassering! Dere kan lese detaljene om undersøkelsen på vår FaceBook-side. Bare 22,3 % av AP-velgere svarte at de var for vedtatte stasjonsplassering. Blant H-velgere var det 24 % som svarte for stasjonsplasseringen. Om dette er «bredt og godt» nok å styre etter i så viktige saker får være opp til leseren å vurdere. Vi i MDG mener det ikke er det.

Benedicte Lund og Jonas Sjolte

Miljøpartiet De Grønne, Bystyret i Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags