Det er alvorlig om regjeringsforhandlingene ender med at Frp, Høyre og Kjell Ingolf Ropstad forhandler vekk jordbruket. Ropstad hopper over landbruk når han nevner hva han prioriterer i forhandlingene, og på tirsdag ville han ikke svare Nationen på hva han selv eventuelt kommer til å gjøre med matproduksjonen i Norge. Det er tankevekkende.

For i en tid der klimaendringer, uroligheter og en raskt voksende befolkning i verden vil utfordre tilgangen på trygg mat både ute og hjemme, er det klokt å forsterke verdiskapingen på fornybare, norske naturressurser. Den tørreste sommeren på over 100 år flere steder i Norge etterfulgt av høsten med store nedbørsmengder og flom, kan få mange til å tenke.

Norge er mulighetens land, og vi kan skape en politikk som gir god helse, trygg mat av topp kvalitet og arbeidsplasser i hele landet.

På Stortinget er det i realiteten et flertall for å trappe opp og bedre framtidsutsiktene for det norske familie- og distriktsjordbruket. Det er derfor urovekkende og sterkt beklagelig om mindretallet med de høyreliberalistiske partiene forhindrer dette og svekker din og min beredskap og trygghet.

Vi har dessverre Sylvi Listhaugs virkelighetsfjerne endringer i konsesjonsgrensene for kylling friskt i minne. Det førte til at personer og familier ble skviset ut av næringen, mistet levebrødet med kyllingproduksjon og tapte betydelige verdier.

De eneste som ikke tapte på dette, var de store kjedene. Samtidig tappes flere titalls millioner kroner ut av jordbruket som følge av Listhaugs politikk som har bidratt til kvotespekulasjon og de økte kvoteprisene på melk.

Flere som er for trygg norsk mat og jordbruket er bekymret for hva Frp, Høyre og Ropstad vil ende med i lukkede forhandlingsrom. Han må derfor raskt bekrefte at det blir gjort nødvendige og offensive vedtak for vår alles trygghet og helse.

En eventuell regjeringserklæring for landbruket må derfor minimum inneholde:

  • En plan for å ruste jordbruket i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder
  • Fornying og opprustning av 15-30-kyrsbrukene
  • Slutt på ubalanse og liberalisering som Listhaug presset igjennom, men tvert imot nye, forsterkede tiltak for markedsbalansering, samvirke og familiejordbruk i hele landet
  • Tak, kvoter og konsesjoner må naturligvis innrettes slik at det kan drives jordbruk i hele Norge med grunnlag i de norske arealressursene
  • En plan for økt beitebruk og verdiskaping på norske naturressurser.