Kallumjordet-saken: Hvor lenge skal en avtale gjelde?

Omstridt jorde: –Men jeg vil fortsatt mene at ett jorde er viktigere for matberedskapen enn 250 boenheter. Om velgerne mener noe annet er det bare å håpe på en annen løsning ved neste kommunevalg, skriver Sigmund Skreiberg.

Omstridt jorde: –Men jeg vil fortsatt mene at ett jorde er viktigere for matberedskapen enn 250 boenheter. Om velgerne mener noe annet er det bare å håpe på en annen løsning ved neste kommunevalg, skriver Sigmund Skreiberg. Foto:

Av
DEL

DEBATT Det har blitt en del fram og tilbake med synspunkter på den avtalen Rygge kommune i sin tid inngikk med Block Watne om kjøp av Kallumjordet. Avhengig av ståsted viser noen en til dels rørende omsorg for Block Watne, et firma som inngår mange avtaler for å sette i gang byggeprosjekter, et firma som bygger ca 1000 boliger i året. Det dreier seg om mye penger.

I Christian Wehn sitt innlegg i Moss avis 18/6 harselerer han over avtalen som flertallsalliansen i Moss har brutt ved å mene noe om hvilke motiver de kan ha hatt, som å vise handlingskraft, kjekt å ha eller annet og at styringsgruppen ikke overholder avtaler. Næringsmegleren beskylder styringsflertallet for cowboyopptreden og dårlig oppførsel så det så.

Det sies at det er arealknapphet i Moss. Helt enig i at presset på jordbruksarealer øker, men er det da riktig å kvitte seg med et jorde for det er jo bare en «jordlapp», noe som er blitt hevdet tidligere. Wehn mener politikerne skal spare kampviljen og gå inn for jordvern som det virkelig er verdt å ta vare på. Mener han dermed at Kallumjordet ikke er verdt å ta vare på. Det er mulig det var slik i 2019 da jordet ble regulert til boligformål, noe som dagens Moss kommune nå har et annet syn på.

Så var det dette med avtaler. Politiske avgjørelser har en tendens til å endres hvert fjerde år. Bare se på Norlandia som ble kastet ut av Moss da et parti skiftet side.

Noe det burde bli en debatt om er hvor lenge gjelder en avtale som denne. Her må det være en minstetid slik at de som er avhengig av avtalen har forutsigbare vilkår. Så bør det være en maksimumstid, ikke minst for å oppnå konkurranse, men er det en superavtale kan den jo forlenges. Kallumjordet var tydeligvis ikke en slik superavtale i forsøket på bygge å boliger på dyrka mark, det viste seg i ettertid at det var ting som var viktigere.

For å ta en annet annen sak som allerede er igangsatt, Viken fylkeskommune, hvor partier allerede nå planlegger å bryte avtalen i 2023. I 2018 var hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune kostnadsberegnet til 42 mill. Det ble fort klart at det kunne øke med 150 mill knyttet til digitalisering, IT-systemer og IKT-utstyr. Alle tidligere erfaringer viser vel at dette ikke vil holde og hva det blir innen vi når 2023 er mer enn usikkert. I perioden 19 – 23 legges det opp til et driftsbudsjett på nærmere 500 mill i den nye fylkeskommunen.

Eller hva med DrammensAvisa Fremtiden som kan opplyse at det ble opprettet over 3800 selskaper i Viken fylkeskommune i årets første kvartal. Hva vil disse stå ovenfor om Viken forgår. Ingen har oversikten over hva Viken fylkeskommune har kostet skattebetalerne når vi når 2023, men at det blir mye penger tror jeg vi kan anta. Noen politikere velger likevel å se bort fra det og er villig til å skrote et dyrt prosjekt allerede før det er tilstrekkelig prøvd. Der er virkelig det viktigste å vise handlekraft.

Nye koster vil koste ut Viken og hvem tar regningen, jo skattebetalerne. Det samme vil skje i Moss etter at Rygge ble en del av Moss. Men jeg vil fortsatt mene at ett jorde er viktigere for matberedskapen enn 250 boenheter. Om velgerne mener noe annet er det bare å håpe på en annen løsning ved neste kommunevalg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.