Kallumsaken er et skrekkeksempel

– URYDDIG: Jørn Roald Wille mener Kallmusaken er skrekkens eksempel på en uryddig prosess.

– URYDDIG: Jørn Roald Wille mener Kallmusaken er skrekkens eksempel på en uryddig prosess. Foto:

Av
DEL

Kronikk Moss Avis skriver enda engang om den uheldige prosessen på Kallumjordet, der kommunen vil omregulere jordet fra bolig til landbruk. OBOS har gjennomført en utredning som viser at kommunen kan få en erstatningsplikt på 70-80 millioner kroner, hvis omreguleringen gjennomføres.

I Moss Avis den 16.9, mener Shakell Rehman at jeg er på feil spor når jeg viser til et kommunestyrevedtak i 2018. Rehman sier «på denne tiden var jo Rygge en egen kommune. Da hadde det blitt veldig rart om vi i Moss skulle mene noe om utbyggingen på Kallumjordet». Men det var jo nettopp det Rehman og hele kommunestyre gjorde. I et høringsvedtak til rullering av fylkesplanen, står det at dette er en felles uttalelse for de to kommunene, Moss og Rygge. I høringsuttalelse står det også at påbegynte reguleringsplaner ikke skulle stoppes, og at «dette gjelder blant annet detaljregulering for Kallumjordet». Denne saken var behandlet i formannskapet og i kommunestyret, og Rehman var til stede begge gangene. Har ikke posisjonen gjort hjemmeleksa før de gikk til det dramatiske vedtaket, vet de ikke hvilke saker de har behandlet?

Et av de viktigste kriteriene for at Moss skal karakteriseres som en næringsvennlig kommune, er at kommunen er forutsigbar. I denne saken mener jeg at kommunen er det motsatte. Jeg har derfor sendt inn et grunngitt spørsmål til ordføreren, og spør om hun synes at kommunen er forutsigbar i denne saken. Jeg spurte også om dette vedtaket fra 2018 kan få konsekvenser for en eventuell rettslig prosess. Ordføreren har foreløpig valgt å ikke svare på spørsmålene mine, men jeg er lovet et svar i kommunestyremøte i slutten av oktober.

Jordvern eller klima?

Posisjonens viktigste argument for å omregulere Kallumjordet, er på grunn av jordvern. Men jeg har ikke sett noen i posisjonen kommentere klimakonsekvensene. Fra regjeringen er fortetting rundt knutepunkt en sentral strategi for å redusere klimagassutslipp og for å få utnyttet de store samferdselsinvesteringene. I prioritering av fortetting rundt knutepunkt og matjordvern er det presisert at det for inneklemte jorder ofte er riktig å prioritere utbygging fremfor matjordvern for å redusere klimagassutslippene. På Kallumjordet skal det bygges tett, i bynært område, nærme den nye jernbanestasjonen og ved eksisterende skoler og idrettsanlegg. Prosjektet passer meget godt inn i regjeringens klimastrategi. Hvorfor vil posisjonen at jordvern skal trumfe klimahensyn?

Næringsuvennlig kommune?

Det er synd at posisjonen behandler viktige samarbeidspartnere på denne måten. Moss kommune er avhengig av OBOS og andre bedrifter for å utvikle kommunen vår, og for å etablere og sikre arbeidsplasser. Når posisjonene så uanstrengt og tilsynelatende uten å ha undersøkt konsekvensene gjør en så dramatisk beslutning, så risikerer vi å skremme bort næringslivet, hvem vil bruke pengene sine i en kommune som er så uforutsigbar?

Rådmannen har varslet at Moss kommune har et overforbruk på 260 millioner kroner. Også vil altså posisjonen risikere å sette hele kommunen i en enda verre økonomisk posisjon ved å havne i en rettssak om et bynært jorde, der kommunen kan ende opp med å erstatte 80 millioner kroner. Er det i innbyggernes interesse? Er det god styring av kommunen vår?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.